Úspěšný výlov a zahájení podzimního vysazování

V sobotu 15. 10. 2016 proběhl velmi úspěšný výlov rybníka Dolejšího. Po opravě kbelu a hráze a rozšíření vodní plochy do původní katastrální rozlohy bylo z rybníka vyloveno a za dozoru zarybňovací komise vysazeno do Nadýmače 9 q kapra, do pískovny Roudná 7 q kapra, do pískovny Klenovice 7 q kapra a do Černovického potoka nad… Read More »

Vysazení pstruha duhového

Dne 7. 10. 2016 bylo do revíru Černovický potok 1 nad jez Brousek vysazeno 100 kg pstruha duhového z dodávky Jihočeského územního svazu. Rybář si smí ponechat při denním lovu 3 ks. Žádáme o pečlivé zapisování úlovků do úlovkových lístků.

Vypuštění části Černovického potoka

Dne 19. září 2016 byla plánovaně Povodím Vltavy a.s. vypuštěna část Černovického potoka nad vakovým jezem. Důvodem opatření byla pravidelná údržba jezu. Ryby byly za pomoci lodí členy MO ČRS plašeny do hlubších tůní v nadjezí. Po celou dobu snížení hladiny platí v lokalitě zákaz rybolovu.

Hájení části Černovického potoka

V souvislosti s konáním rybářských závodů pro děti a vysazováním ryb do Černovického potoka bude od čtvrtka 26. 5. 2016 do soboty 4. 6. 2016 (do 24 hod.) hájen úsek od jezu Brousek k lesu Libouši. Úsek bude hospodářem a rybářskou stráží označen cedulemi. Prosíme všechny rybáře o důsledné dodržování tohoto opatření.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 4. 6. 2016 se uskuteční tradiční rybářské závody pro děti v lokalitě Na Brousku. Prezentace závodníků bude zahájena v 6.30 hod. Občerstvení pro děti zajištěno.

Usnesení výroční členské schůze ze dne 19. 3. 2016

Členská schůze: 1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Martin Vlk, Stanislav Pícha a Radek Masař 2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera 3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 4) Schvaluje rozpočet na rok 2016 v předneseném znění 5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise 6) Nesouhlasí s ukončením… Read More »

První kapři do revíru

V pátek 11. 3. 2016 jsme do našich revírů vysadili první kapry. Do Nadýmače putovalo 6 metráků, do pískovny Klenovice také 6 metráků, po 300 kg bylo vypuštěno do Černovického potoka u vakového jezu a nad jez Brousek. Celkem bylo do revíru vysazeno 18 metráků kapra o hmotnosti 1,3 – 2 kg. Ryby jsme dovezli z produkce… Read More »

Výroční členská schůze

V sobotu 19. března se v Kulturním domě v Soběslavi bude od 9 hodin konat výroční členská schůze s tímto navrženým programem. 1) Zahájení, volba komisí 2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 3) Výsledek hospodaření za rok 2015 4) Rozpočet na rok 2016 5) Zpráva dozorčí komise 6) Pravidla pro lov ušlechtilých ryb 7) Vystoupení… Read More »

Úspěšný rybářský ples

V pátek 29. 1. 2016 proběhl za účasti téměř 200 návštěvníků tradiční rybářský ples. Kromě příjemného plesového zážitku mohli účastníci ochutnat rybí tatarák a rybí karbanátky, v tombole vyhrát celkem 100 kaprů nebo si odnést některou z deseti slosovatelných hlavních cen. Všem organizátorům patří velké poděkování.

Evidence docházky a úlovků

Upozorňujeme členy naší organizace, že do 15. ledna je nutné na výdejnu povolenek odevzdat řádně vyplněné a zkontrolované úlovkové lístky. Nesprávně vyplněný doklad nemusí být výdejcem povolenek přijat. Statistika úlovků jednotlivých druhů ryb bude tradičně prezentována na březnové výroční členské schůzi.