Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti je v době od pátku 17. 5. 2024 od 8 hodin do soboty 25. 5. 2024 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku od jezu Brousek až pod les Libouš. Hájený úsek bude označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti na Černovickém potoce

V sobotu 25. května 2024 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem… Read More »

10. 4. 2024 – Výroční členská schůze a její program

Ve středu 10. 4. 2024 se bude v Kulturním domě v Soběslavi od 18 hodin konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Na programu budou tyto body: 1) Zahájení, volba komisí 2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2023 3) Výsledek hospodaření za rok 2023 4) Rozpočet na rok 2024 5) Zpráva dozorčí komise 6)… Read More »

Zahájení jarního vysazování

V prvních dnech letošního jara bylo do revíru vysazeno: lín – 240 kg (60 kg Černovický potok, 180 kg Lužnice pod Palubou) cejn – 500 kg (Lužnice nad jezem Roudná) bolen – 1 000 ks (Lužnice) štika – 175 kg (cca 30 cm) – 150 ks Černovický potok, 550 ks Lužnice štika – 110 kg… Read More »

Sobotní provoz výdejny povolenek

Vážení rybáři, z důvodů velkého zájmu o vypořádání členských povinností bude výdejna pro členy naší MO v provozu i v sobotu 6. 1. 2024 od 8 do 11 hodin. V pracovních dnech je klíčové centrum a současně výdejna povolenek otevřena v čase 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30. Prosíme rybáře i další zákazníky o… Read More »

Pozor – nová výdejna povolenek

Pozor – Nová výdejna povolenek Vážení členové, vzhledem k tomu, že byl bez upozornění a nečekaně ukončen provoz prodejny rybářských potřeb p. Trešla v Komenského ulici 52/2, byla na stejné adrese zrušena také dosavadní výdejna povolenek. Nová výdejna bude od 3. ledna zprovozněna v klíčovém centru p. Záruby na náměstí Republiky č.p. 147/6 u sochy Jana Husa. Zároveň… Read More »

Poslední letošní vysazení

Dne 28. 11. 2023 bylo do revíru vysazeno celkem 290 kg štiky (500 ks bylo vysazeno na řece pod Dráchovem, 800 ks na řece nad Roudenským jezem). Pravděpodobně se jedná o poslední letošní vysazení ryb. Všem našim členům přejeme příjemný zbytek letošního rybářského roku. Petrův zdar!

Poslední výlov a vysazení

Z výlovu rybníka Švadlačky, který byl posledním letošním výlovem, bylo do našeho revíru na závěr podzimní sezony vysazeno 500 kg kapra – řeka Lužnice, 250 kg kapra – Černovický potok nad vakovým jezem, 260 ks candátka –  řeka Lužnice, 10 kg okouna – řeka Lužnice. Průměrná hmotnost kaprů byla 1,6 kg.