Jarní vysazování začalo

Ve středu 22. 3. 2017 bylo zahájeno letošní vysazování ryb do našich revírů. Do pískovny Klenovice a Roudná putovalo dohromady 10 q kapra. Do Černovického potoka nad jezem Brousek jsme vysadili 4 q kapra. Současně byly v minulém týdnu násadou kapra osazeny naše chovné rybníky.

Výroční členská schůze

Zveme všechny členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat 1. dubna 2017 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi. Program schůze: Zahájení, volba komisí Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 Změna brigádnické povinnosti od roku 2018 Výsledek hospodaření  v roce 2016 Rozpočet na rok 2017 Zpráva dozorčí komise Návrhy na úpravu… Read More »

Odevzdávání úlovkových lístků

Upozorňujeme rybáře na řádné vyplnění úlovkových lístků a jejich včasné odevzdání do 15. ledna 2017. V následujících dvou tabulkách je jednoduchý návod na správné vyplnění.

Informace z rybářského kroužku

Do letošního ročníku rybářského kroužku organizovaného DDM a vedeného Václavem Karpíškem se zapsalo celkem 28 dětí. Po roce výuky a nácviku rybolovné techniky děti získají vlastní rybářské doklady opravňující je k rybolovu.

Další ryby do našeho revíru

Dne 12. 11. 2016 bylo z výlovu rybníka Švadlačky nad zarybňovací plány vysazeno do řeky Luznice (nad jezem Čejnov) dalších 630 kg kapra o průměrné hmotnosti 1,80 kg. Do revíru Lužnice 6 (řeka, pískovna Roudná, pískovna Klenovice) bylo dále vysazeno 200 ks štiky o celkové hmotnosti 150 kg. Rovnoměrně bylo do revíru v posledním týdnu vysazeno… Read More »

Podzimní zarybňování

Po výlovech rybníků v Mokerských strouhách a Novákovského rybníka a z dodávek Jihočeského územního svazu pokračuje rovnoměrné zarybňování všech částí revíru Lužnice 6 a Černovického potoka. Do toků bylo členy MO vysazeno dalších 30 q kapra o průměrné hmotnosti přes 2 kg, na 500 ks candáta, 500 kg cejna, desítky kilogramů plotice, okouna, tlouště, perlína a dalších druhů ryb. Další… Read More »

Úspěšný výlov a zahájení podzimního vysazování

V sobotu 15. 10. 2016 proběhl velmi úspěšný výlov rybníka Dolejšího. Po opravě kbelu a hráze a rozšíření vodní plochy do původní katastrální rozlohy bylo z rybníka vyloveno a za dozoru zarybňovací komise vysazeno do Nadýmače 9 q kapra, do pískovny Roudná 7 q kapra, do pískovny Klenovice 7 q kapra a do Černovického potoka nad… Read More »

Vysazení pstruha duhového

Dne 7. 10. 2016 bylo do revíru Černovický potok 1 nad jez Brousek vysazeno 100 kg pstruha duhového z dodávky Jihočeského územního svazu. Rybář si smí ponechat při denním lovu 3 ks. Žádáme o pečlivé zapisování úlovků do úlovkových lístků.

Vypuštění části Černovického potoka

Dne 19. září 2016 byla plánovaně Povodím Vltavy a.s. vypuštěna část Černovického potoka nad vakovým jezem. Důvodem opatření byla pravidelná údržba jezu. Ryby byly za pomoci lodí členy MO ČRS plašeny do hlubších tůní v nadjezí. Po celou dobu snížení hladiny platí v lokalitě zákaz rybolovu.

Hájení části Černovického potoka

V souvislosti s konáním rybářských závodů pro děti a vysazováním ryb do Černovického potoka bude od čtvrtka 26. 5. 2016 do soboty 4. 6. 2016 (do 24 hod.) hájen úsek od jezu Brousek k lesu Libouši. Úsek bude hospodářem a rybářskou stráží označen cedulemi. Prosíme všechny rybáře o důsledné dodržování tohoto opatření.