Havárie na Nadýmači

Dne 26. 6. 2024 v nočních a ranních hodinách došlo k vážné havárii na rybníce Nadýmač. Rybník leží na Dírenském potoce a je součástí revíru Lužnice 6. Následkem přítomnosti doposud neznámých látek a následných procesů ve vodě došlo k úhynu velkého množství ryb všech druhů. Doposud bylo posbíráno a za pomoci kafilerie odvezeno přes 1… Read More »

Vysazení úhoře

V minulých dnech bylo  do revíru vysazeno 3 000 ks malých úhořů (1 000 pískovna Roudná, 1 000 ks pískovna Klenovice a 1 000 ks Lužnice) a 3 500 ks rychleného okouna do pískovny Klenovice.

Výsledky rybářských závodů pro děti

V sobotu 25. 5. 2024 se na Černovickém potoce konaly tradiční rybářské závody pro děti. Počet účastníků: 62 Rybu ulovilo: 22 účastníků Celkem uloveno: 1 419 cm (945 cm v prvním kole, 474 cm ve druhém kole) Ulovené druhy: kapr, ouklej, perlín, plotice, okoun, lín, pstruh, tloušť Pořadí: Vondra Martin           … Read More »

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti je v době od pátku 17. 5. 2024 od 8 hodin do soboty 25. 5. 2024 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku od jezu Brousek až pod les Libouš. Hájený úsek bude označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti na Černovickém potoce

V sobotu 25. května 2024 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem… Read More »

10. 4. 2024 – Výroční členská schůze a její program

Ve středu 10. 4. 2024 se bude v Kulturním domě v Soběslavi od 18 hodin konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Na programu budou tyto body: 1) Zahájení, volba komisí 2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2023 3) Výsledek hospodaření za rok 2023 4) Rozpočet na rok 2024 5) Zpráva dozorčí komise 6)… Read More »

Zahájení jarního vysazování

V prvních dnech letošního jara bylo do revíru vysazeno: lín – 240 kg (60 kg Černovický potok, 180 kg Lužnice pod Palubou) cejn – 500 kg (Lužnice nad jezem Roudná) bolen – 1 000 ks (Lužnice) štika – 175 kg (cca 30 cm) – 150 ks Černovický potok, 550 ks Lužnice štika – 110 kg… Read More »

Sobotní provoz výdejny povolenek

Vážení rybáři, z důvodů velkého zájmu o vypořádání členských povinností bude výdejna pro členy naší MO v provozu i v sobotu 6. 1. 2024 od 8 do 11 hodin. V pracovních dnech je klíčové centrum a současně výdejna povolenek otevřena v čase 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30. Prosíme rybáře i další zákazníky o… Read More »