Pozvánka na výroční členskou schůzi

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Soběslavi. Na výroční schůzi dojde rovněž k volbě nového výboru a dozorčí komise MO na období 2018 – 2022. Žádáme zájemce o tuto práci, aby kontakt a základní údaje… Read More »

Výdejna připravena na rok 2018

Výdejna rybářských potřeb „U sumce“ (p. Trešl) je připravena na výdej členských známek, povolenek a placení brigádnické povinnosti pro rok 2018. Do 15. ledna 2018 je povinností každého rybáře odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek.

Přehled vysazených ryb v roce 2017

Druh Černovický potok Lužnice 6 Kapr 2-3 2 600 kg 8 600 kg Cejn velký 2-3 600 kg Lín 2-3 40 kg Sumec 1 500 ks Tloušť 1 1 000 ks 3 000 ks Podoustev 1 1 000 ks 1 000 ks Ostroretka 1 2 000 ks Bolen 1 500 ks 500 ks Štika 1… Read More »

Další vysazování ryb

Ve dnech 13. a 14. 10. 2017 bylo z dodávky JÚS vysazeno do pískovny v Roudné 100 kg pstruha duhového. Z výlovů rybníků Petr  a Záchytný bylo do Nadýmače vysazeno dalších 750 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,40 kg, 400 kg kapra do Černovického potoka o průměrné hmotnosti 2,20 kg, 450 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,20 kg a 90 candátů… Read More »

Zahájení podzimních výlovů a vysazování do revíru

Ve dnech 7. a 8. 10. 2017 byly zahájeny podzimní výlovy. Z našich rybníků Novákovský a Dolejší a z dodávky Jihočeského územního svazu bylo de revíru Lužnice 6 a Černovický potok 1 vysazeno celkem 63 q kapra o průměrné hmotnosti 1,9 kg, 40 kg lína, 875 štik (cca 30 cm), 80 candátů (cca 19 cm)… Read More »

Výsledky závodů pro děti

V sobotu za krásného počasí a vysokého počtu 82 účastníků proběhly rybářské závody pro děti s těmito výsledky: Adam Trešl              254 cm Martin Holík           153 cm Zbyněk Bušta          145 cm Mezi dívkami byla nejlepší Monika Holíková s 88 cm ryb. Největší ulovenou rybou byl kapr o délce 50 cm. Celkově bylo dětmi uloveno přes 16… Read More »

Vysazení kapra

Ve středu 24. 5. 2017 bylo do revíru vysazeno celkem 10 q kapra. Celkem 4 q byly vypuštěny do pískovny Karvánky, 2 q do Černovického potoka nad vakový jez a 4 q do Černovického potoka nad jez Brousek. Až do skončení závodů pro děti je úsek nad jezem Brousek hájen.

Kvalita vody v pískovně Klenovice

V pískovně Klenovice je dlouhodobě snížená kvalita vody projevující se nepřirozenou barvou a úhynem vysazených ryb častěji než v jiných lokalitách. Výbor organizace rozhodl o dočasném pozastavení zarybňování pískovny a provedení podrobného rozboru vody odbornou firmou ve spolupráci s Odborem životního prostředí. O výsledku rozboru a případných dalších opatřeních bude rybářská veřejnost informována na našich webových… Read More »

Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. 5. 2017 se na Černovickém potoce Na Brousku uskuteční tradiční rybářské závody pro absolventy rybářského kroužku a děti do 15 let. Začátek prezentace v 6.15 hod. Pravděpodobný začátek závodů v 7.15 hod., pravděpodobný konec kolem 12 hod. Pro děti bude připravené občerstvení a pečení buřtů. V souvislosti se závody a vysazením 4 q kapra bude Černovický… Read More »