Hájení části Černovického potoka

V souvislosti s konáním rybářských závodů pro děti a vysazováním ryb do Černovického potoka bude od čtvrtka 26. 5. 2016 do soboty 4. 6. 2016 (do 24 hod.) hájen úsek od jezu Brousek k lesu Libouši. Úsek bude hospodářem a rybářskou stráží označen cedulemi. Prosíme všechny rybáře o důsledné dodržování tohoto opatření.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 4. 6. 2016 se uskuteční tradiční rybářské závody pro děti v lokalitě Na Brousku. Prezentace závodníků bude zahájena v 6.30 hod. Občerstvení pro děti zajištěno.

Usnesení výroční členské schůze ze dne 19. 3. 2016

Členská schůze: 1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Martin Vlk, Stanislav Pícha a Radek Masař 2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera 3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 4) Schvaluje rozpočet na rok 2016 v předneseném znění 5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise 6) Nesouhlasí s ukončením… Read More »

První kapři do revíru

V pátek 11. 3. 2016 jsme do našich revírů vysadili první kapry. Do Nadýmače putovalo 6 metráků, do pískovny Klenovice také 6 metráků, po 300 kg bylo vypuštěno do Černovického potoka u vakového jezu a nad jez Brousek. Celkem bylo do revíru vysazeno 18 metráků kapra o hmotnosti 1,3 – 2 kg. Ryby jsme dovezli z produkce… Read More »

Výroční členská schůze

V sobotu 19. března se v Kulturním domě v Soběslavi bude od 9 hodin konat výroční členská schůze s tímto navrženým programem. 1) Zahájení, volba komisí 2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 3) Výsledek hospodaření za rok 2015 4) Rozpočet na rok 2016 5) Zpráva dozorčí komise 6) Pravidla pro lov ušlechtilých ryb 7) Vystoupení… Read More »

Úspěšný rybářský ples

V pátek 29. 1. 2016 proběhl za účasti téměř 200 návštěvníků tradiční rybářský ples. Kromě příjemného plesového zážitku mohli účastníci ochutnat rybí tatarák a rybí karbanátky, v tombole vyhrát celkem 100 kaprů nebo si odnést některou z deseti slosovatelných hlavních cen. Všem organizátorům patří velké poděkování.

Evidence docházky a úlovků

Upozorňujeme členy naší organizace, že do 15. ledna je nutné na výdejnu povolenek odevzdat řádně vyplněné a zkontrolované úlovkové lístky. Nesprávně vyplněný doklad nemusí být výdejcem povolenek přijat. Statistika úlovků jednotlivých druhů ryb bude tradičně prezentována na březnové výroční členské schůzi.

10 q kapra navíc

Z dodávky Jihočeského územního svazu bylo v tomto týdnu do revíru vysazeno nad plán dalších 10 q kapra. Do Nadýmače bylo vypuštěno 400 kg, do Černovického potoka u vakového jezu 300 kg a nad jez Brousek také 300 kg kapra. Hmotnosti kaprů se pohybovaly v rozmezí 1,5 – 2 kg.

Výlov rybníka Švadlačky

V sobotu 14. 11. 2015 proběhl letošní poslední výlov. Z rybníka Švadlačky putovalo 300 kg kapra do Černovického potoka u vakového jezu a 460 kg kapra do Lužnice u Hvížďalky. Do Lužnice bylo dále vysazeno 100 kg bílé ryby, 200 ks dvouletého candáta a do Černovického potoka bylo vypuštěno 110 ks dvouleté štičky. Násadový kapr a lín pro jarní… Read More »

Další vysazení kapra

Dne 4. 11. 2015 bylo z dodávky JÚS vysazeno dalších 1 500 kg kapra. Průměrná hmotnost kaprů byla 1,5 kg.   Kapr K3                  Lužnice 6 (Nadýmač)             1 000 kg Kapr K3                  Lužnice 6 (úsek Roudná)          500 kg