Výsledky rybářských závodů pro děti

Po dvou letech nucené přestávky způsobené kovidovými opatřeními uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu v krásném prostředí Černovického potoka Na Brousku tradiční rybářské závody pro děti. K závodům se v doprovodu rodičů, dědečků a babiček prezentovalo celkem 41 závodníků ve věku 6 – 15 let. Dvoukolové závody byly zahájeny v 7 hodin. Soutěžilo se podle pravidel rybářského řádu, nad… Read More »

Hájení Černovického potoka

Z důvodů vysazení ryb (200 kg kapra) a rybářských závodů pro děti je úsek Černovického potoka v nadjezí Brousek až k Libouši  hájen v době 25. 5. 2022 od 8.00 hod – 28. 5. 2022 do 14 hod. Děkujeme za respektování.

Vysazení rychlené štičky

Ve dnech 13. – 16. 5. 2022 bylo z vlastního odchovu do našeho revíru vysazeno několik tisíc kusů rychlené štičky o průměrné délce 6 cm. Štičky byly vysazovány po jednotlivých kusech z lodí podél břehů. Do Lužnice v úseku pod jezem Dráchov putovalo 1 500 ks, pod jezem Čejnov  1 500 ks, pod jezem Hvížďalka… Read More »

Rybářské závody pro děti

V sobotu 28. května 2022 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků bude probíhat od 6 hodin v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je… Read More »

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 27. 4. 2022 Členská schůze: Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk, Vlastimil Slabý Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 Schvaluje rozpočet na rok 2022 v předneseném znění Bere na vědomí… Read More »

Vysazení cejna

V úterý 26. dubna 2022 bylo do revíru Lužnice 6 vysazeno 300 kg cejna velkého. Průměrná hmotnost se pohybovala kolem 0,5 kg a ryba byla vysazena do Lužnice v úseku nad jezem Roudná.

Program výroční členské schůze dne 27. 4. 2022

Výroční členská schůze, která se koná ve středu 27. 4. 2022 od 18 hodin v Kulturním domě v Soběslavi, se bude řídit tímto programem: 1) Zahájení, volba komisí 2) Zpráva předsedy o činnosti za roky 2020 a 2021 3) Výsledek hospodaření za rok 2020 a 2021 4) Rozpočet na rok 2022 5) Zpráva dozorčí komise… Read More »

Vysazení štičky

V tomto týdnu bylo z dodávky Jihočeského územního svazu do našich revírů vysazeno 135 kg štičky. Délka štiček se pohybovala od 20 – 50 cm. Polovina byla vysazena do Nadýmače, druhá polovina do spodní části revíru Lužnice 6.

Vysazení cejna

V tomto týdnu jsme do našeho revíru vysadili celkem 700 kg cejna. Zhruba 300 kg putovalo do Černovického potoka a 400 kg do řeky Lužnice. Cejny jsme dovezli ze Studené a jejich délka se pohybovala mezi 15 – 40 cm.