Monthly Archives: Říjen 2013

Podzimní výlovy

Dne 27. října 2013 jsme ukončili výlovy našich chovných rybníků. Celkové ztráty po jarních bleskových povodních dosáhly výše 20 %. Přírůstky ryb byly nadprůměrné, v chladných jarních měsících však došlo k úhynu jiker i rybího embrya. V následujícím období tak bude nedostatek násadové ryby. Z podzimních výlovů byla většina ryb ihned rovnoměrně vysazena do revíru dle zarybňovacích plánů: candát 1 – 1 500 ks, bílá ryba – 350 kg, okoun – 130 kg, candát 2 – 550 ks, kapr 3 – 4 200 kg, lín 3 – 170 kg, štika 1 – 320 ks, cejn 2 – 600 kg.