Monthly Archives: Únor 2014

Volby 2014

Na výroční členské schůzi, která se bude konat dne 5. dubna 2014, proběhne volba 11 členů výboru a 3 členů dozorčí komise na funkční období 2014 – 2017. Žádáme zájemce o práci ve výboru nebo dozorčí komisi, aby do 16. března 2014 zaslali elektronicky nebo písemně na adresu organizace informaci o účasti ve volbách, aktuální bydliště, věk a současné povolání. Členem výboru a dozorčí komise se může stát každý člen MO ČRS Soběslav starší 18 let. Členové výboru a dozorčí komise se jednou za 14 dní scházejí na společné schůzi. Po celý rok zajišťují hospodářský a ekonomický chod organizace, evidenci členů a veškeré dokumentace, zajišťují organizování brigádnické činnosti na revírech, chovných rybnících a majetku organizace, koordinují veškerou činnost vůči Jihočeskému územnímu svazu, dalším organizacím a institucím.

Volební výroční členská schůze

Dne 5. dubna 2014 se od 9 hod ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi koná výroční členská schůze.

Program:

1) Zahájení, volba komisí

2) Výroční zpráva předsedy za rok 2013

3) Výsledek hospodaření za rok 2013

4) Rozpočet na rok 2014

5) Zpráva dozorčí komise

6) Volby členů výboru a dozorčí komise na funkční období 2014 – 2017

7) Vystoupení hostů, diskuze

8) Usnesení a závěr