Monthly Archives: Duben 2014

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze ČRS MO Soběslav ze dne 5. 4. 2014

 Členská schůze:

1)    Schvaluje zarybňovací komisi ve složení : Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Martin Vlk, Stanislav Pícha a Jiří Poustecký

2)    Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3)    Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013

4)    Schvaluje rozpočet na rok 2014 v předneseném znění

5)    Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

6)    Schvaluje výsledek voleb do výboru a dozorčí komise v tomto složení:

Výbor – Ing. Radek Bryll, Jiří Čáp, Petr Dřevo, Václav Karpíšek, Jiří Kubeš, Michal Kukla, Hubert Lintner, Mgr. Petr Lintner, Jiří Machů, Luboš Tíkal, Ing. Jaroslav Žid

 Dozorčí komise – Miroslav Bílý, Petr Bělohlav, Jaroslav Cihla