Monthly Archives: Listopad 2014

Další podzimní vysazení

Po posledních výlovech našich rybníků došlo k dalšímu vysazení ryb. Z rybníka Novákovského bylo do revíru Lužnice 6 a Černovického potoka 1, 2 za dozoru zarybňovací komise vysazeno 1 700 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,70 kg a 250 ks dvouletého candáta (cca 25 cm). Dne 5. listopadu bylo nad rámec zarybňovacích plánů z důvodů vysoké návštěvnosti našich revírů z dodávky Jihočeského územního svazu vysazeno dalších 1500 kg kapra. Celý náš revír je tak rovnoměrně a velmi bohatě osazen.