Monthly Archives: Únor 2015

Výroční členská schůze

Dne 11. 4. 2015 se od 9 hod. v Kulturním domě v Soběslavi koná výroční členská schůze s tímto programem:
1) Zahájení, volba komisí
2) 120. výročí založení rybářského spolku v Soběslavi
3) Udělení vyznamenání a ocenění
4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
5) Výsledek hospodaření za rok 2014
6) Rozpočet na rok 2015
7) Zpráva dozorčí komise
8) Vystoupení hostů, diskuze
9) Závěr
Všichni členové MO ČRS Soběslav jsou srdečně zváni.