Monthly Archives: Říjen 2015

Podzimní vysazování pokračuje

Po výlovu Novákovského rybníka a z dodávek JÚS bylo do soběslavských revírů dále vysazeno:

Kapr K3                  Černovický potok           280 kg

Lín L3                     Černovický potok            50 kg

Kapr K3                  Lužnice 6 (písk. Roudná)             800 kg

Lín L3                     Lužnice 6 (písk. Roudná)                50 kg

Pstruh duhový      Lužnice 6 (písk. Roudná)              100 kg

Upozorňujeme rybáře, že denní limit při lovu pstruha duhového je ponechání maximálně 3 ks. Žádáme o pečlivé zapisování všech úlovků.

 

Začaly podzimní výlovy a vysazování

Dne 10. října byly výlovem rybníků v Mokerských strouhách zahájeny podzimní výlovy a vysazování do revírů. Na hospodářském výsledku se negativně projevil nedostatek vody v průběhu celého roku. Do dnešního dne bylo do revíru v posledním týdnu vysazeno:

Kapr K3          Černovický potok (Brousek)         280 kg

Kapr K3          Lužnice 6 (úsek u Paluby)             580 kg

Candát Ca2     Černovický potok 1                           80 ks

Candát Ca2     Lužnice 6 (řeka)                              370 ks

Candát Ca2     Lužnice 6 (pískovna Roudná)      200 ks

Okoun              Lužnice 6 (řeka + písk. Roudná)   80 kg

Okoun              Černovický potok 1                           50 kg

Bílá ryba          Lužnice 6 (řeka)                              160 kg

Štika Š1            Lužnice 6 (řeka)                                70 ks

Podoustev       Lužnice 6 (řeka)                           3 000 ks

Cejn C2-3        Lužnice 6 (řeka)                              600 kg