Monthly Archives: Listopad 2015

10 q kapra navíc

Z dodávky Jihočeského územního svazu bylo v tomto týdnu do revíru vysazeno nad plán dalších 10 q kapra. Do Nadýmače bylo vypuštěno 400 kg, do Černovického potoka u vakového jezu 300 kg a nad jez Brousek také 300 kg kapra. Hmotnosti kaprů se pohybovaly v rozmezí 1,5 – 2 kg.

Výlov rybníka Švadlačky

V sobotu 14. 11. 2015 proběhl letošní poslední výlov. Z rybníka Švadlačky putovalo 300 kg kapra do Černovického potoka u vakového jezu a 460 kg kapra do Lužnice u Hvížďalky. Do Lužnice bylo dále vysazeno 100 kg bílé ryby, 200 ks dvouletého candáta a do Černovického potoka bylo vypuštěno 110 ks dvouleté štičky. Násadový kapr a lín pro jarní osazení rybníků byl zakomorován v sádkách Na Brousku.

 

Další vysazení kapra

Dne 4. 11. 2015 bylo z dodávky JÚS vysazeno dalších 1 500 kg kapra.

Průměrná hmotnost kaprů byla 1,5 kg.

 

  • Kapr K3                  Lužnice 6 (Nadýmač)             1 000 kg
  • Kapr K3                  Lužnice 6 (úsek Roudná)          500 kg