Monthly Archives: Leden 2016

Evidence docházky a úlovků

Upozorňujeme členy naší organizace, že do 15. ledna je nutné na výdejnu povolenek odevzdat řádně vyplněné a zkontrolované úlovkové lístky. Nesprávně vyplněný doklad nemusí být výdejcem povolenek přijat. Statistika úlovků jednotlivých druhů ryb bude tradičně prezentována na březnové výroční členské schůzi.