Monthly Archives: Únor 2016

Výroční členská schůze

V sobotu 19. března se v Kulturním domě v Soběslavi bude od 9 hodin konat výroční členská schůze s tímto navrženým programem.

1) Zahájení, volba komisí

2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2015

3) Výsledek hospodaření za rok 2015

4) Rozpočet na rok 2016

5) Zpráva dozorčí komise

6) Pravidla pro lov ušlechtilých ryb

7) Vystoupení hostů, diskuze

8) Závěr

Všichni členové MO ČRS Soběslav jsou srdečně zváni.