Monthly Archives: Březen 2016

Usnesení výroční členské schůze ze dne 19. 3. 2016

Členská schůze:

1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Martin Vlk, Stanislav Pícha a Radek Masař

2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015

4) Schvaluje rozpočet na rok 2016 v předneseném znění

5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

6) Nesouhlasí s ukončením rybolovu pro daný den po ponechání druhého kusu ryby tzv. vyjmenovaných druhů (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace) nebo po třetí ponechané lososovité rybě

7) Požaduje zanést do Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru 421 037 Lužnice 6, 421 013Černovický potok 1, 421 014 Černovický potok 2 následující dodatek:

„Lov na umělou mušku nebo lov muškařením musí probíhat pouze za použití muškařského prutu a muškařského navijáku s muškařskou šňůrou. Na jmenovaných revírech je zakázáno v období od 1. 1. do 15. 6. vláčet streamery o velikosti do 5cm.“

8) Požaduje zrušení limitu 50 ks ulovených ušlechtilých ryb na jednu povolenku.

 

 

 

První kapři do revíru

V pátek 11. 3. 2016 jsme do našich revírů vysadili první kapry. Do Nadýmače putovalo 6 metráků, do pískovny Klenovice také 6 metráků, po 300 kg bylo vypuštěno do Černovického potoka u vakového jezu a nad jez Brousek. Celkem bylo do revíru vysazeno 18 metráků kapra o hmotnosti 1,3 – 2 kg. Ryby jsme dovezli z produkce JÚS ze střediska v Hluboké nad Vltavou.