Monthly Archives: Září 2016

Vypuštění části Černovického potoka

Dne 19. září 2016 byla plánovaně Povodím Vltavy a.s. vypuštěna část Černovického potoka nad vakovým jezem. Důvodem opatření byla pravidelná údržba jezu. Ryby byly za pomoci lodí členy MO ČRS plašeny do hlubších tůní v nadjezí. Po celou dobu snížení hladiny platí v lokalitě zákaz rybolovu.