Monthly Archives: Únor 2017

Výroční členská schůze

Zveme všechny členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat 1. dubna 2017 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi.

Program schůze:

  1. Zahájení, volba komisí
  2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
  3. Změna brigádnické povinnosti od roku 2018
  4. Výsledek hospodaření  v roce 2016
  5. Rozpočet na rok 2017
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Návrhy na úpravu bližších podmínek rybolovu
  8. Vystoupení hostů a diskuze
  9. Závěr