Monthly Archives: Březen 2017

Jarní vysazování začalo

Ve středu 22. 3. 2017 bylo zahájeno letošní vysazování ryb do našich revírů. Do pískovny Klenovice a Roudná putovalo dohromady 10 q kapra. Do Černovického potoka nad jezem Brousek jsme vysadili 4 q kapra. Současně byly v minulém týdnu násadou kapra osazeny naše chovné rybníky.