Monthly Archives: Duben 2017

Změna brigádnické povinnosti od roku 2018

Vážení členové MO ČRS Soběslav,

výroční členská schůze schválila změnu brigádnické povinnosti od roku 2018.

 

Brigádnická povinnost stávající:

odpracování 6 hodin nebo úhrada 600,- Kč

Brigádnická povinnost od roku 2018:

odpracování 8 hodin nebo úhrada 800,- Kč

 

V souvislosti s touto změnou žádáme všechny členy naší organizace, kteří nemají splněnou brigádnickou povinnost pro roky 2016 a 2017, o její finanční vypořádání nejpozději do 31. 12. 2017. Splnění povinnosti je nutnou podmínkou pro vydání povolenky v následujícím roce 2018. Brigádnická povinnost se netýká dětí do 15 let, žen, důchodců nad 65 let a držitelů ZTP.

 

 

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 1. 4. 2017

Členská schůze:

  • Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Radek Masař, Ing. Luděk Smetana, Stanislav Pícha a Martin Vlk
  • Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera
  • Souhlasí s koupí pozemku p. č. 1928/5 v k. ú. Soběslav a případným majetkoprávním vypořádáním stavby a jejího příslušenství na tomto pozemku
  • Souhlasí se zavedením brigádnické povinnosti od roku 2018 ve výši odpracování 8 hodin ročně, nebo finanční náhrady 800 Kč ročně. Od povinnosti jsou osvobozeny děti, ženy, členové starší 65 let a držitelé ZTP
  • Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016
  • Schvaluje rozpočet na rok 2017 v předneseném znění
  • Bere na vědomí zprávu dozorčí komise
  • Nesouhlasí s omezením počtu ulovených dravců na jednu povolenku dle návrhu výboru JÚS.
  • Pověřuje výbor sledováním kvality vody v pískovně Klenovice