Usnesení výroční členské schůze

By | 25.4.2017

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 1. 4. 2017

Členská schůze:

  • Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Radek Masař, Ing. Luděk Smetana, Stanislav Pícha a Martin Vlk
  • Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera
  • Souhlasí s koupí pozemku p. č. 1928/5 v k. ú. Soběslav a případným majetkoprávním vypořádáním stavby a jejího příslušenství na tomto pozemku
  • Souhlasí se zavedením brigádnické povinnosti od roku 2018 ve výši odpracování 8 hodin ročně, nebo finanční náhrady 800 Kč ročně. Od povinnosti jsou osvobozeny děti, ženy, členové starší 65 let a držitelé ZTP
  • Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016
  • Schvaluje rozpočet na rok 2017 v předneseném znění
  • Bere na vědomí zprávu dozorčí komise
  • Nesouhlasí s omezením počtu ulovených dravců na jednu povolenku dle návrhu výboru JÚS.
  • Pověřuje výbor sledováním kvality vody v pískovně Klenovice

Napsat komentář