Monthly Archives: Květen 2017

Výsledky závodů pro děti

V sobotu za krásného počasí a vysokého počtu 82 účastníků proběhly rybářské závody pro děti s těmito výsledky:

  1. Adam Trešl              254 cm
  2. Martin Holík           153 cm
  3. Zbyněk Bušta          145 cm

Mezi dívkami byla nejlepší Monika Holíková s 88 cm ryb. Největší ulovenou rybou byl kapr o délce 50 cm. Celkově bylo dětmi uloveno přes 16 m ryb, většinou kaprů, ouklejí a plotic.

Vysazení kapra

Ve středu 24. 5. 2017 bylo do revíru vysazeno celkem 10 q kapra. Celkem 4 q byly vypuštěny do pískovny Karvánky, 2 q do Černovického potoka nad vakový jez a 4 q do Černovického potoka nad jez Brousek. Až do skončení závodů pro děti je úsek nad jezem Brousek hájen.

Kvalita vody v pískovně Klenovice

V pískovně Klenovice je dlouhodobě snížená kvalita vody projevující se nepřirozenou barvou a úhynem vysazených ryb častěji než v jiných lokalitách. Výbor organizace rozhodl o dočasném pozastavení zarybňování pískovny a provedení podrobného rozboru vody odbornou firmou ve spolupráci s Odborem životního prostředí. O výsledku rozboru a případných dalších opatřeních bude rybářská veřejnost informována na našich webových stránkách.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. 5. 2017 se na Černovickém potoce Na Brousku uskuteční tradiční rybářské závody pro absolventy rybářského kroužku a děti do 15 let. Začátek prezentace v 6.15 hod. Pravděpodobný začátek závodů v 7.15 hod., pravděpodobný konec kolem 12 hod. Pro děti bude připravené občerstvení a pečení buřtů. V souvislosti se závody a vysazením 4 q kapra bude Černovický potok 1 hájen do skončení závodů v úseku Brousek až Libouš. Hájený úsek bude označen cedulemi.