Monthly Archives: Leden 2018

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Soběslavi. Na výroční schůzi dojde rovněž k volbě nového výboru a dozorčí komise MO na období 2018 – 2022. Žádáme zájemce o tuto práci, aby kontakt a základní údaje o své osobě zaslali do 15. 3. 2018 na e-mailovou adresu lintneratgym-sodotcz  (lintneratgym-sodotcz)  . nebo je v písemné podobě zanechali ve výdejně povolenek.