Monthly Archives: Březen 2018

Jarní vysazování začalo

V úterý 27. 3. 2018 bylo do revíru Lužnice 6 pod jezem v Dráchově a v úseku Roudná vysazeno 10 q kapra. Průměrná hmotnost ryb se pohybovala kolem 1,8 kg.

Program výroční členské schůze

Výbor Českého rybářského svazu místní organizace Soběslav zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 7. dubna 2018 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi s tímto programem.

 

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2017

3) Koupě pozemku

4) Výsledek hospodaření za rok 2017

5) Rozpočet na rok 2018

6) Zpráva dozorčí komise

7) Volby výboru a dozorčí komise

8) Vystoupení hostů, diskuze

9) Usnesení, závěr