Usnesení výroční členské schůze

By | 16.4.2018

Usnesení výroční členské schůze ČRS. z. s., MO Soběslav ze dne 7. 4. 2018

Členská schůze:

1)Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Martin Vlk, Stanislav Pícha a Pavel Dřevo

2)Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3) Souhlasí s koupí pozemku p. č. 1823/10 v k. ú. Soběslav

4) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017

5) Schvaluje rozpočet na rok 2018 v předneseném znění

6) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

7) Schvaluje výsledky voleb do výboru a dozorčí komise ve složení:

výbor: Ing. Radek Bryll, Jiří Čáp, Václav Karpíšek, Jiří Kubeš, Radek Masař, Michal Kukla, Hubert Lintner, Mgr. Petr Lintner, Jiří Machů, Luboš Tíkal, Ing. Jaroslav Žid

dozorčí komise: Petr Bělohlav, Miroslav Bílý, Jaroslav Cihla

8) Pověřuje výbor řešit problematiku slepých ramen na Lužnici dle nového katastrálního zaměření v lokalitě Čejnov

 

Výroční členské schůze se zúčastnilo 90 členů MO.

Napsat komentář