Monthly Archives: Duben 2019

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 13. 4. 2019

Členská schůze:

  • Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Stanislav Pícha, Martin Vlk a Pavel Dřevo
  • Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera
  • Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018
  • Schvaluje rozpočet na rok 2019 v předneseném znění
  • Bere na vědomí zprávu dozorčí komise
  • Pověřuje p. Michala Kuklu účastí a hlasováním na územní konferenci JÚS. K bodu stanovení míry nástražní rybičky 15 cm – proti, k bodu zvýšení míry štiky na 60 cm – pro, k bodu stanovení maximálního počtu ulovených okounů na 5 ks denně – pro.

Výroční členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu místní organizace Soběslav zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 13. dubna 2019 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi s tímto programem.

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2018

3) Výsledek hospodaření za rok 2018

4) Rozpočet na rok 2019

5) Zpráva dozorčí komise

6) Volby výboru a dozorčí komise

7) Vystoupení hostů, diskuze

8) Usnesení, závěr

První jarní vysazování

V minulém týdnu byli z vlastní produkce a z dodávky JÚS do revíru vysazeni první letošní kapři. Do Černovického potoka 1 bylo u jezu Brousek vysazeno 550 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,5 kg. Do revíru Lužnice 6 bylo do pískovny Roudná vysazeno 1 000 kg o měrečné velikosti, do pískovny Klenovice po roční přestávce 500 kg také o měrečné velikosti. Na třetím úseku Lužnice 6 (u Hvížďalky) bylo vysazeno 150 kg násadového kapra o průměrné hmotnosti 0,5 kg.