Výroční členská schůze

By | 1.4.2019

Výbor Českého rybářského svazu místní organizace Soběslav zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 13. dubna 2019 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi s tímto programem.

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2018

3) Výsledek hospodaření za rok 2018

4) Rozpočet na rok 2019

5) Zpráva dozorčí komise

6) Volby výboru a dozorčí komise

7) Vystoupení hostů, diskuze

8) Usnesení, závěr

Napsat komentář