Monthly Archives: Srpen 2020

Prodloužení pachtovních smluv

Místní organizace získala na dalších 5 let do 31. 12. 2025 pachtovní smlouvy na užívání rybníků Švadlačky, Dolejší, Novákovský, Nadýmač a pískovny Klenovice. Majitelem vodních nádrží je město Soběslav.

Rybářské závody zrušeny

Rybářské závody pro děti se v důsledku nezlepšující se situaci kolem COVID 19 a hygienickým opatřením doporučeným pro konání akcí pro děti s konečnou platností v letošním roce konat nebudou.