Monthly Archives: Duben 2021

Vysazení kapra do pískoven

Ve čtvrtek 29. 4, 2021 bylo do pískoven Roudná I a Roudná II (Klenovická pískovna) vysazeno rovnoměrně celkem 20 q kapra. Průměrná hmotnost kaprů se pohybovala 1,6 – 1.8 kg.

Hospodářské výsledky za rok 2020

Z důvodů mimořádných opatření vlády ČR nelze konat tradiční výroční členskou schůzi. Z tohoto důvodu souhrnně uvádíme některá statistická a hospodářská data za rok 2020.  Počet členů organizace se v současné době pohybuje kolem 700, odpracováno bylo v roce 2020 celkem 1807 brigádnických hodin, finanční hospodaření za účetní rok skočilo kladným hospodářským výsledkem 107 000 Kč. Prostředky budou použity na investice v dalších letech. Na našich revírech bylo v roce 2020 uloveno přibližně 10 300 kg ryb. Rybáři si z vody našich revírů (Lužnice 6, Černovický potok 1, 2) odnesli např.  na 3 500 kaprů, 350 štik, 260 candátů, 800 cejnů,  200 pstruhů a nebo také přes 100 karasů.

Vysazení ryb do chovných rybníků a revíru

V průběhu měsíce dubna jsme osadili naše chovné rybníky Dolejší, Švadlačky, Záchytný, Petr, Zuzana, Novákovský, Brousek, Vápenka, Hamr plůdkem kapra a amura, násadou kapra a bílou rybou. V průběhu května a června dojde k dovysazení dravce – rychlené štičky a candátka. V neděli 11. dubna bylo do revíru Černovický potok vysazeno v lokalitě nad vakovým jezem 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 1,5 kg (část byla vysazena pod vakový jez – cca 90 kg) a 530 kg kapra do Lužnice 6 u ústí Černovického potoka (na špici) o průměrné hmotnosti cca 1 kg.