Monthly Archives: Duben 2022

Program výroční členské schůze dne 27. 4. 2022

Výroční členská schůze, která se koná ve středu 27. 4. 2022 od 18 hodin v Kulturním domě v Soběslavi, se bude řídit tímto programem:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za roky 2020 a 2021

3) Výsledek hospodaření za rok 2020 a 2021

4) Rozpočet na rok 2022

5) Zpráva dozorčí komise

6) Volby do výboru a dozorčí komise

7) Projednání změn bližších podmínek

8) Vystoupení hostů, diskuze

9) Usnesení, závěr

Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Vysazení štičky

V tomto týdnu bylo z dodávky Jihočeského územního svazu do našich revírů vysazeno 135 kg štičky. Délka štiček se pohybovala od 20 – 50 cm. Polovina byla vysazena do Nadýmače, druhá polovina do spodní části revíru Lužnice 6.

Vysazení cejna

V tomto týdnu jsme do našeho revíru vysadili celkem 700 kg cejna. Zhruba 300 kg putovalo do Černovického potoka a 400 kg do řeky Lužnice. Cejny jsme dovezli ze Studené a jejich délka se pohybovala mezi 15 – 40 cm.