Monthly Archives: Květen 2022

Hájení Černovického potoka

Z důvodů vysazení ryb (200 kg kapra) a rybářských závodů pro děti je úsek Černovického potoka v nadjezí Brousek až k Libouši  hájen v době 25. 5. 2022 od 8.00 hod – 28. 5. 2022 do 14 hod. Děkujeme za respektování.

Vysazení rychlené štičky

Ve dnech 13. – 16. 5. 2022 bylo z vlastního odchovu do našeho revíru vysazeno několik tisíc kusů rychlené štičky o průměrné délce 6 cm. Štičky byly vysazovány po jednotlivých kusech z lodí podél břehů. Do Lužnice v úseku pod jezem Dráchov putovalo 1 500 ks, pod jezem Čejnov  1 500 ks, pod jezem Hvížďalka 2 000 ks a pod jezem Špaček až jez Roudná 2 300 ks. Do Černovického potoka bylo vysazeno 500 ks, do Dírenského potoka nad Nadýmačem 150 ks. Dalších 2 200 kusů putovalo do našich chovných rybníků, ze kterých budou vysazeny do revíru po podzimních výlovech.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 28. května 2022 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků bude probíhat od 6 hodin v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je kolem 12 hod. Všem závodníkům a jejich doprovodu přejeme příjemný zážitek v přírodě na březích Černovického potoka.

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 27. 4. 2022

Členská schůze:

  • Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk, Vlastimil Slabý
  • Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera
  • Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021
  • Schvaluje rozpočet na rok 2022 v předneseném znění
  • Bere na vědomí zprávu dozorčí komise
  • Schvaluje výsledek voleb do výboru a dozorčí komise pro období 2022 – 2025
  • Schvaluje návrhy č. 1 – 6 změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JÚS pro rok 2023
  • Pověřuje výbor prověřením možnosti zřízení podrevírů v rámci současného revíru Lužnice 6

 

Vysazení cejna

V úterý 26. dubna 2022 bylo do revíru Lužnice 6 vysazeno 300 kg cejna velkého. Průměrná hmotnost se pohybovala kolem 0,5 kg a ryba byla vysazena do Lužnice v úseku nad jezem Roudná.