Monthly Archives: Březen 2023

Výroční členská schůze

Ve středu 12. 4. 2023 v 18 hodin se bude v Kulturním domě v Soběslavi konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Program výroční členské schůze bude obsahovat zprávu o činnost organizace za rok 2022, výsledek hospodaření, rozpočet na následující období a další body. Všichni členové MO jsou srdečně zváni. Tradiční občerstvení bude zajištěno.