Monthly Archives: Duben 2023

Usnesení výroční členské schůze

Výroční členská schůze MO ČRS Soběslav přijala dne 12. 4. 2023 toto usnesení:

Členská schůze:

1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk a Vlastimil Slabý

2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022

4) Schvaluje rozpočet na rok 2023 v předneseném znění

5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

6) Schvaluje finanční náhradu za brigádnickou povinnost ve výši 1 000 Kč

7) Doporučuje výboru JÚS zrušit maximální míru kapra 70 cm a zvážit snížení minimální míru štiky.

 

Rybářské závody pro děti

Rybářské závody pro děti se budou letos konat tradičně v areálu Na Brousku na Černovickém potoce v sobotu dne 27. 5. 2023. Podrobnosti budou upřesněny před závody.

První letošní vysazení ryb

V prvních jarních dnech jsme do našeho revíru z dodávky JÚS a vlastní produkce vysadili 280 kg štiky (cca 1 100 ks) do pískovny Roudná a Klenovice.  Dále bylo vysazeno celkem 500 ks candátků o délce cca 11 cm, 170 kg bílé ryby a 50 kg okouna do Černovického potoka.