Havárie na Nadýmači

By | 27.6.2024

Dne 26. 6. 2024 v nočních a ranních hodinách došlo k vážné havárii na rybníce Nadýmač. Rybník leží na Dírenském potoce a je součástí revíru Lužnice 6. Následkem přítomnosti doposud neznámých látek a následných procesů ve vodě došlo k úhynu velkého množství ryb všech druhů. Doposud bylo posbíráno a za pomoci kafilerie odvezeno přes 1 000 kg ryb. Menší část živých ryb se včera v dopoledních hodinách podařilo pod rybníkem odlovit a převést do Lužnice. Poděkování patří všem členům spolku, kteří se ihned podíleli a stále podílejí na likvidaci následků havárie. Poděkování za pomoc patří také členům hasičského sboru a technickým službám. Po zdroji kontaminace se za účasti příslušných orgánů pátrá.

Napsat komentář