Brigády

Brigádnickou povinností každého člena ve věku 16 – 65 let je zaplacení finanční částky ve výši 800 Kč na jeden rok, nebo po předchozí dohodě splnění pracovní povinnosti ve prospěch organizace ve výši minimálně 8 hodin ročně.

Děti, ženy a držitelé ZTP  jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny.

Zájem o odpracování brigády v daném kalendářním roce je potřeba sdělit elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu lintneratgym-sodotcz  (lintneratgym-sodotcz)  

Termíny brigád jsou nepravidelné dle aktuálních potřeb a možností organizace. Účast na brigádě se v průběhu roku domlouvá individuálně prostřednictvím e-mailu nebo osobně s předsedou, hospodářem, zástupcem hospodáře nebo správcem rybníka.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2022

Areál Na Brousku 740 hodin
Švadlačky 295 hodin
Novákovský 201 hodin
Dolejší 130 hodin
Mokerské strouhy 230 hodin
Údržba revíru 212 hodin
Ostatní – různé 295 hodin
CELKEM 2 103 hodin

 

 

Přehled brigádnické činnosti v roce 2021

Areál Na Brousku 812 hodin
Švadlačky 324 hodin
Novákovský 181 hodin
Dolejší 132 hodin
Mokerské strouhy 218 hodin
Údržba revíru 150 hodin
Ostatní – různé 248 hodin
CELKEM 2 065 hodin

 

 

Přehled brigádnické činnosti v roce 2020

Areál Na Brousku 391 hodin
Švadlačky 253 hodin
Novákovský 183 hodin
Dolejší 165 hodin
Mokerské strouhy 241 hodin
Údržba revíru 161 hodin
Ostatní – různé 413 hodin
CELKEM 1 807 hodin

 

 

Přehled brigádnické činnosti v roce 2019

Areál Na Brousku 446 hodin
Švadlačky 271 hodin
Novákovský 120 hodin
Dolejší 141 hodin
Mokerské strouhy 337 hodin
Údržba revíru 324 hodin
Ostatní – různé 375 hodin
CELKEM 2014 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2018

Areál Na Brousku 692 hodin
Švadlačky 200 hodin
Novákovský 64 hodin
Dolejší 181 hodin
Mokerské strouhy 149 hodin
Údržba revíru 263 hodin
Ostatní – různé 715 hodin
CELKEM 2264 hodin

 

Přehled brigádnické činnosti v roce 2017

Areál Na Brousku 545 hodin
Švadlačky 268 hodin
Novákovský 136 hodin
Dolejší 170 hodin
Mokerské strouhy 357 hodin
Údržba revíru 280 hodin
Ostatní – různé 324 hodin
CELKEM 2080 hodin

 

Přehled brigádnické činnosti v roce 2016

Areál Na Brousku 562 hodin
Švadlačky 311 hodin
Novákovský 186 hodin
Dolejší 156 hodin
Mokerské strouhy 112 hodin
Údržba revíru 278 hodin
Ostatní – různé 539 hodin
CELKEM 2144 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2015

Areál Na Brousku 982 hodin
Švadlačky 213 hodin
Novákovský 196 hodin
Dolejší 392 hodin
Mokerské strouhy 226 hodin
Údržba revíru 274 hodin
Ostatní – různé 428 hodin
CELKEM 2711 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2014

Areál Na Brousku 551 hodin
Švadlačky 144 hodin
Novákovský 77 hodin
Dolejší 184 hodin
Mokerské strouhy 440 hodin
Údržba revíru 173 hodin
Ostatní – různé 444 hodin
CELKEM 2013 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2013

Areál Na Brousku       190 hodin
Švadlačky       127 hodin
Novákovský       292 hodin
Dolejší          63 hodin
Mokerské strouhy       282 hodin
Údržba revíru       142 hodin
Ostatní – různé       531 hodin
CELKEM    1627 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2012

Areál Na Brousku 361 hodin
Švadlačky 286 hodin
Novákovský 406 hodin
Dolejší 197 hodin
Mokerské strouhy 270 hodin
Údržba revíru 188 hodin
Ostatní – různé 297 hodin
CELKEM 2005 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2011

Areál Na Brousku 261 hodin
Švadlačky 299 hodin
Novákovský 300 hodin
Dolejší 132 hodin
Mokerské strouhy 681 hodin
Údržba revíru 153 hodin
Ostatní – různé 365 hodin
CELKEM 2 191 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2010

Areál Na Brousku 329 hodin
Švadlačky 229 hodin
Novákovský 124 hodin
Dolejší 139 hodin
Mokerské strouhy 776 hodin
Údržba revíru 194 hodin
Ostatní – různé 698 hodin
CELKEM 2 489 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2009

Areál Na Brousku 237 hodin
Švadlačky 360 hodin
Novákovský 203 hodin
Dolejší 245 hodin
Mokerské strouhy 1 118 hodin
Údržba revíru 135 hodin
Ostatní – různé 685 hodin
CELKEM 2 983 hodin

Přehled brigádnické činnosti v roce 2008

Areál Na Brousku 1 181 hod.
Rybník Švadlačky 356 hod.
Rybník Dolejší 195 hod.
Rybník Novákovský 144 hod.
Mokerské strouhy 238 hod.
Údržba revírů 315 hod.
Ostatní – různé 790 hod.
CELKEM 3 219 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2007

Sádky Na Brousku 198 hod.
Malé vodní nádrže na Brousku 499 hod.
Rybník Švadlačky 337 hod.
Rybník Dolejší 218 hod.
Rybník Novákovský 190 hod.
Mokerské strouhy 382 hod.
Údržba revírů 312 hod.
Ostatní – různé 866 hod.
CELKEM 3 002 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2006

Areál Na Brousku 385 hod.
Oprava jezu Brousek 980 hod.
Malé vodní nádrže na Brousku 154 hod.
Rybník Švadlačky 323 hod.
Rybník Dolejší 167 hod.
Rybník Novákovský 163 hod.
Rybářský ples + rybářské závody 290 hod.
Mokerské strouhy 333 hod.
Údržba revírů 431 hod.
Ostatní – různé 520 hod.
CELKEM 3 746 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2005

Areál Na Brousku 880 hod.
Rybník Švadlačky 437 hod.
Rybník Dolejší  244 hod.
Rybník Novákovský  141 hod.
Rybářský ples + rybářské závody 380 hod.
Mokerské strouhy 467 hod.
Údržba revírů  217 hod.
Ostatní – různé 525 hod.
CELKEM 3 291 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2004

Areál na Brousku 1 126 hod.
Rybník Švadlačky 451 hod.
Rybník Dolejší  229 hod.
Rybník Novákovský  350 hod.
Rybářský ples + rybářské závody 390 hod.
Lipovka 346 hod.
Údržba revírů  113 hod.
Různé 645 hod.
CELKEM 3 650 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2003

Rybník Švadlačky 355 hod.
Rybník Dolejší  280 hod.
Rybník Novákovský  776 hod.
Rybářský ples + rybářské závody 400 hod.
Lipovka 824 hod.
Údržba revírů  51 hod.
Různé 698 hod.
CELKEM 3 384 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2002

Rybník Švadlačky 679 hod.
Rybník Dolejší  139 hod.
Rybník Novákovský  381 hod.
Brousek 249 hod.
Rybářský ples 245 hod.
Lipovka 116 hod.
Údržba revírů  61 hod.
Různé 869 hod.
CELKEM 2 739 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2001

Rybník Švadlačky 879 hod.
Rybník Dolejší 246 hod.
Rybník Novákovský 207 hod.
Pískovna Karvánky 300 hod.
Rybníky v Mokerských strouhách 313 hod.
Údržba revírů 231 hod.
Různé 742 hod.
CELKEM 2 918 hod.

Přehled brigádnické činnosti v roce 2000

Rybník Švadlačky 622 hod.
Rybník Dolejší 235 hod.
Rybník Novákovský 70 hod.
Oprava jezu Brousek 83 hod.
Údržba revírů 231 hod.
Různé 350 hod.
CELKEM 1 976 hod.