Category Archives: Nezařazené

První vysazování z našich výlovů

Ve dnech 3. 10. – 10. 10. 2021 bylo z vlastních výlovů a z dodávky Jihočeského územního svazu vysazeno do našeho revíru 660 kg kapra (pískovna Roudná – průměrná hmotnost 1,70 kg), 450 kg kapra (pod Hvížďalkou – průměrná hmotnost 1,5 kg), 10 kg okouna (Černovický potok), 70 ks candáta (Černovický potok -průměrná délka 32… Read More »

Vysazení štičky

Dne 26. 9. bylo z dodávky JÚS zahájeno podzimní zarybňování a do revíru Lužnice 6 (Nadýmač, Paluba, Hvížďalka) bylo vysazeno  celkem 130 kg štičky.  V dalších týdnech (říjen, listopad) budou zahájeny výlovy našich chovných rybníků a zarybňování bude pokračovat.

Rybářský kroužek

Po vynucené odmlce bude zahájena výuka rybářského kroužku. Výuka bude probíhat v Domě dětí a mládeže v Soběslavi a později také v terénu. Na přelomu května a června 2022 plánujeme opět zrealizovat tradiční rybářské závody pro děti, kde budou předány doklady novým rybářům a rybářkám.

Dotace – OP Rybářství

Naší místní organizaci se podařilo na základě žádosti a projektu č. CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001201 v rámci operačního programu rybářství získat dotaci na nákup malotraktoru SOLIS, dvou plechových lodí na krmení a čerpadla. Dotace pokryje 50 % ceny zboží.

Vysazení úhoře a pstruha duhového

V pátek 11. 6. byly do revíru Lužnice 6 vysazeny 3 kg malých úhoříků (cca 1 200 ks). V pondělí 14. 6. bylo do revíru Lužnice 6 (úsek Nadýmač) vysazeno 100 kg pstruha duhového.

Vysazení kapra do pískoven

Ve čtvrtek 29. 4, 2021 bylo do pískoven Roudná I a Roudná II (Klenovická pískovna) vysazeno rovnoměrně celkem 20 q kapra. Průměrná hmotnost kaprů se pohybovala 1,6 – 1.8 kg.

Hospodářské výsledky za rok 2020

Z důvodů mimořádných opatření vlády ČR nelze konat tradiční výroční členskou schůzi. Z tohoto důvodu souhrnně uvádíme některá statistická a hospodářská data za rok 2020.  Počet členů organizace se v současné době pohybuje kolem 700, odpracováno bylo v roce 2020 celkem 1807 brigádnických hodin, finanční hospodaření za účetní rok skočilo kladným hospodářským výsledkem 107 000… Read More »

Vysazení ryb do chovných rybníků a revíru

V průběhu měsíce dubna jsme osadili naše chovné rybníky Dolejší, Švadlačky, Záchytný, Petr, Zuzana, Novákovský, Brousek, Vápenka, Hamr plůdkem kapra a amura, násadou kapra a bílou rybou. V průběhu května a června dojde k dovysazení dravce – rychlené štičky a candátka. V neděli 11. dubna bylo do revíru Černovický potok vysazeno v lokalitě nad vakovým… Read More »

Vyjádření MZ – úprava rybolovu

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující: Rybářství Výkon rybářského práva – individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého… Read More »

Nová omezení – vyjádření Ministerstva zemědělství

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021 Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství: Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci… Read More »