Category Archives: Nezařazené

Dotace – OP Rybářství

Naší místní organizaci se podařilo na základě žádosti a projektu č. CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001201 v rámci operačního programu rybářství získat dotaci na nákup malotraktoru SOLIS, dvou plechových lodí na krmení a čerpadla. Dotace pokryje 50 % ceny zboží.

Vysazení úhoře a pstruha duhového

V pátek 11. 6. byly do revíru Lužnice 6 vysazeny 3 kg malých úhoříků (cca 1 200 ks). V pondělí 14. 6. bylo do revíru Lužnice 6 (úsek Nadýmač) vysazeno 100 kg pstruha duhového.

Vysazení kapra do pískoven

Ve čtvrtek 29. 4, 2021 bylo do pískoven Roudná I a Roudná II (Klenovická pískovna) vysazeno rovnoměrně celkem 20 q kapra. Průměrná hmotnost kaprů se pohybovala 1,6 – 1.8 kg.

Hospodářské výsledky za rok 2020

Z důvodů mimořádných opatření vlády ČR nelze konat tradiční výroční členskou schůzi. Z tohoto důvodu souhrnně uvádíme některá statistická a hospodářská data za rok 2020.  Počet členů organizace se v současné době pohybuje kolem 700, odpracováno bylo v roce 2020 celkem 1807 brigádnických hodin, finanční hospodaření za účetní rok skočilo kladným hospodářským výsledkem 107 000… Read More »

Vysazení ryb do chovných rybníků a revíru

V průběhu měsíce dubna jsme osadili naše chovné rybníky Dolejší, Švadlačky, Záchytný, Petr, Zuzana, Novákovský, Brousek, Vápenka, Hamr plůdkem kapra a amura, násadou kapra a bílou rybou. V průběhu května a června dojde k dovysazení dravce – rychlené štičky a candátka. V neděli 11. dubna bylo do revíru Černovický potok vysazeno v lokalitě nad vakovým… Read More »

Vyjádření MZ – úprava rybolovu

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující: Rybářství Výkon rybářského práva – individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého… Read More »

Nová omezení – vyjádření Ministerstva zemědělství

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021 Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství: Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci… Read More »

Vysazení dravce

Koncem minulého a začátkem tohoto týdne došlo pravděpodobně k poslednímu letošnímu vysazení ryb do našeho revíru. Do Černovického potoka nad a pod vakový jez putovalo 300 štiček a 300 candátků. Do revíru Lužnice 6 u Paluby bylo vysazeno 200 ks štičky a v oblasti Švadlaček 700 ks candátka. I přes složitou situaci v letošním roce… Read More »

Vysazení ryb z dodávky JÚS

Dne 10. 11. bylo z dodávky JÚS ze střediska Hluboká nad Vltavou za přítomnosti hospodáře vysazeno do našeho revíru 21 q kapra. Do řeky Lužnice na soutoku s Černovickým potokem putovalo 8 q (600 ks), do pískovny Klenovice 8 q (600 ks) a do Černovického potoka v úseku Brousek 5 q kapra. Do revíru bylo… Read More »