Dolejší

Rybník se nachází v katastrálním území obce Chlebov 2 km východně od Soběslavi. Výměra rybníka je 1,4 ha, zatopená plocha 0,8 ha. Napájen je povrchovými dešťovými vodami z okolních luk a polí. Rybník je ve vlastnictví města Soběslavi.  V roce 2000 byl členy MO opraven. V letech 2011 – 2013 byla pod hrází rybníka vybudována dálnice D3. Rybník slouží především k chovu kapra, candáta a lína. Není používán jako komorový. Roční produkce se pohybuje kolem 12 – 14 q. Správcem rybníka je Luboš Tíkal.