Švadlačky

Rybník leží 3 km jižně od Soběslavi. Katastrální výměra je 2,3 ha, zatopená plocha 2,0 ha. Švadlačky jsou napouštěny z řeky Lužnice pomocí elektrického čerpadla. Rybník je ve vlastnictví města Soběslavi. V roce 2002 byl při povodni zcela vyplaven a částečně poškozen. Členové MO jej na podzim roku 2002 opravili. Slouží k chovu kapra, lína, amura, štiky a sumce. Pro silné zabahnění a malou hloubku jej nelze používat jako komorový. Při vyšším stavu vody v řece Lužnici a Dírenském potoce nelze rybník vypustit. Rybník je velmi úživný s ročním výlovkem až 35 q. Správcem rybníka je hospodář MO Hubert Lintner.