Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. května 2023 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem… Read More »

Usnesení výroční členské schůze

Výroční členská schůze MO ČRS Soběslav přijala dne 12. 4. 2023 toto usnesení: Členská schůze: 1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk a Vlastimil Slabý 2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera 3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 4) Schvaluje rozpočet na rok 2023 v předneseném znění 5)… Read More »

Rybářské závody pro děti

Rybářské závody pro děti se budou letos konat tradičně v areálu Na Brousku na Černovickém potoce v sobotu dne 27. 5. 2023. Podrobnosti budou upřesněny před závody.

První letošní vysazení ryb

V prvních jarních dnech jsme do našeho revíru z dodávky JÚS a vlastní produkce vysadili 280 kg štiky (cca 1 100 ks) do pískovny Roudná a Klenovice.  Dále bylo vysazeno celkem 500 ks candátků o délce cca 11 cm, 170 kg bílé ryby a 50 kg okouna do Černovického potoka.

Výroční členská schůze

Ve středu 12. 4. 2023 v 18 hodin se bude v Kulturním domě v Soběslavi konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Program výroční členské schůze bude obsahovat zprávu o činnost organizace za rok 2022, výsledek hospodaření, rozpočet na následující období a další body. Všichni členové MO jsou srdečně zváni. Tradiční občerstvení bude zajištěno.

Poslední letošní vysazení ryb

Z výlovu rybníka Švadlačky a z mimořádné dodávky Jihočeského územního svazu bylo v minulém týdnu do rybníka Nadýmač vysazeno 450 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, 820 kg kapra o hmotnostech 3 – 5 kg, 120 kg bílé ryby, 85 kg štiky o průměrné hmotnosti 1,7 kg a 155 ks candátka o délce 18… Read More »

Zvýšení členského příspěvku a cen povolenek

XIX. Republikový sněm ČRS schválil zvýšení členského příspěvku dospělých od roku 2023 na 700 Kč, mládeže na 300 Kč, dětí na 150 Kč s rozdělením v poměru 13 % pro Republikovou radu ČRS, 37 % pro územní svazy ČRS a 50 % pro místní organizace ČRS. Dále Jihočeský územní svaz zvýšil ceny povolenek na rok 2023… Read More »

Vysazení z rybníka Novákovského

Z výlovu Novákovského rybníka bylo do našeho revíru vysazeno 800 kg kapra do Lužnice v úseku Roudná (průměrná hmotnost 1,4 kg), 1 100 ks candátka do úseku Lužnice Roudná, 500 ks candátka do pískovny Klenovice a 500 ks candátka do pískovny Roudná (průměrná délka 19 cm). Do Černovického potoka bylo vysazeno 30 kg bílé ryby… Read More »

Další podzimní vysazování

V průběhu víkendu 15. – 16. 10. 2022 bylo z našich výlovů rybníků v Mokerských strouhách a z dodávky JÚS do našich revírů vysazeno: 565 kg kapra – rybník Nadýmač (průměrná hmotnost cca 2 kg) 1 300 kg kapra – pískovna Roudná (průměrná hmotnost cca 1,8 kg) 700 kg kapra – pískovna Klenovice (průměrná hmotnost… Read More »

Vedoucí rybářské stráže

Do funkce vedoucího rybářské stráže naší místní organizace byl nově ustanoven pan Josef Svoboda. V současné době má rybářská stráž 5 registrovaných členů.