Povolenky

Výdej povolenek pro členy MO ČRS Soběslav a platba členských příspěvků probíhá v prodejně – Klíčové centrum pana Jindřicha Záruby na náměstí v Soběslavi u sochy Jana Husa.

Hostovské a nečlenské povolenky vydává na stejném místě pan Jindřich Záruba.

Aktuální ceníky všech druhů povolenek jsou zveřejňovány na webových stránkách Jihočeského územního svazu.