Soustava Mokerské strouhy

Zádržný

Rybník je nejhořejším rybníkem v soustavě Mokerské strouhy. Jeho katastrální výměra je 0,14 ha a zatopená plocha 0,11 ha. Nádrž je využívána k chovu menších druhů ryb a výtěru lína. Správcem rybníka a celé soustavy Mokerské strouhy je Petr Lintner st.

Zuzana

Rybník Zuzana se společně s dalšími rybníky soustavy nachází 3 km jihozápadně od Soběslavi. Všechny nádrže jsou postupně napájeny Svákovským potokem. Rybník má katastrální výměru 0,39 ha a zatopenou plochu 0,20 ha. Používá se k chovu kapra, lína a odchovu candáta, případně okouna.

Petr

Rybník Petr má katastrální výměru 0,7 ha a zatopenou plochu 0,4 ha. Využívá se k chovu kapra, candáta a okouna. Pro velkou hloubku a dostatečný průtok je používán jako komorový. Roční produkce dosahuje okolo 6 q ryb. Je opatřen mohutným bezpečnostním přelivem.

Záchytný

Rybník Záchytný má katastrální výměru 0,6 ha a zatopenou plochu 0,3 ha. Pro svou hloubku a průtočnost může být používán jako komorový rybník s kapacitou až 20 q. V letním období se využívá především k chovu kapra a candáta. Je opatřen mohutným bezpečnostním přelivem a brlením k zachycení ryb z celé soustavy při povodňových stavech. Kromě Svákovského potoka je rybník Záchytný i v suchém období  napájen silným bočním pramenem.