Monthly Archives: Listopad 2023

Poslední letošní vysazení

Dne 28. 11. 2023 bylo do revíru vysazeno celkem 290 kg štiky (500 ks bylo vysazeno na řece pod Dráchovem, 800 ks na řece nad Roudenským jezem). Pravděpodobně se jedná o poslední letošní vysazení ryb. Všem našim členům přejeme příjemný zbytek letošního rybářského roku. Petrův zdar!

Poslední výlov a vysazení

Z výlovu rybníka Švadlačky, který byl posledním letošním výlovem, bylo do našeho revíru na závěr podzimní sezony vysazeno 500 kg kapra – řeka Lužnice, 250 kg kapra – Černovický potok nad vakovým jezem, 260 ks candátka –  řeka Lužnice, 10 kg okouna – řeka Lužnice. Průměrná hmotnost kaprů byla 1,6 kg.

Vysazování pokračuje

V minulém týdnu bylo do revíru vysazeno:

460 ks candáta        pískovna Roudná (cca 18 cm)

450 kg bílé ryby      Lužnice 6

300 kg bílé ryby      Černovický potok

100 kg lína                Černovický potok

180 kg lína                Lužnice 6