Monthly Archives: Duben 2024

10. 4. 2024 – Výroční členská schůze a její program

Ve středu 10. 4. 2024 se bude v Kulturním domě v Soběslavi od 18 hodin konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Na programu budou tyto body:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2023

3) Výsledek hospodaření za rok 2023

4) Rozpočet na rok 2024

5) Zpráva dozorčí komise

6) Vystoupení hostů, diskuze

7) Usnesení, závěr

Tradiční občerstvení bude zajištěno.