Monthly Archives: Květen 2023

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti a vysazení 300 kg kapra je v době pondělí 22. 5. 2023 od 8 hodin – 27. 5. 2023 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku jez Brousek až pod les Libouš. Úsek je označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. května 2023 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je kolem 12 hod. Všem závodníkům a jejich doprovodu přejeme příjemný zážitek v přírodě na březích Černovického potoka.