Monthly Archives: Květen 2024

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti je v době od pátku 17. 5. 2024 od 8 hodin do soboty 25. 5. 2024 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku od jezu Brousek až pod les Libouš. Hájený úsek bude označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti na Černovickém potoce

V sobotu 25. května 2024 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je kolem 12 hod. Všem závodníkům, rodičům, babičkám a dědečkům přejeme příjemný zážitek na březích Černovického potoka.