Author Archives: Petr Lintner

Vysazení úhoře a pstruha duhového

V pátek 11. 6. byly do revíru Lužnice 6 vysazeny 3 kg malých úhoříků (cca 1 200 ks). V pondělí 14. 6. bylo do revíru Lužnice 6 (úsek Nadýmač) vysazeno 100 kg pstruha duhového.

Vysazení kapra do pískoven

Ve čtvrtek 29. 4, 2021 bylo do pískoven Roudná I a Roudná II (Klenovická pískovna) vysazeno rovnoměrně celkem 20 q kapra. Průměrná hmotnost kaprů se pohybovala 1,6 – 1.8 kg.

Hospodářské výsledky za rok 2020

Z důvodů mimořádných opatření vlády ČR nelze konat tradiční výroční členskou schůzi. Z tohoto důvodu souhrnně uvádíme některá statistická a hospodářská data za rok 2020.  Počet členů organizace se v současné době pohybuje kolem 700, odpracováno bylo v roce 2020 celkem 1807 brigádnických hodin, finanční hospodaření za účetní rok skočilo kladným hospodářským výsledkem 107 000 Kč. Prostředky budou použity na investice v dalších letech. Na našich revírech bylo v roce 2020 uloveno přibližně 10 300 kg ryb. Rybáři si z vody našich revírů (Lužnice 6, Černovický potok 1, 2) odnesli např.  na 3 500 kaprů, 350 štik, 260 candátů, 800 cejnů,  200 pstruhů a nebo také přes 100 karasů.

Vysazení ryb do chovných rybníků a revíru

V průběhu měsíce dubna jsme osadili naše chovné rybníky Dolejší, Švadlačky, Záchytný, Petr, Zuzana, Novákovský, Brousek, Vápenka, Hamr plůdkem kapra a amura, násadou kapra a bílou rybou. V průběhu května a června dojde k dovysazení dravce – rychlené štičky a candátka. V neděli 11. dubna bylo do revíru Černovický potok vysazeno v lokalitě nad vakovým jezem 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 1,5 kg (část byla vysazena pod vakový jez – cca 90 kg) a 530 kg kapra do Lužnice 6 u ústí Černovického potoka (na špici) o průměrné hmotnosti cca 1 kg.

Vyjádření MZ – úprava rybolovu

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství

Výkon rybářského práva

– individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021

– výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

 

Nová omezení – vyjádření Ministerstva zemědělství

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:

Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

Vysazení dravce

Koncem minulého a začátkem tohoto týdne došlo pravděpodobně k poslednímu letošnímu vysazení ryb do našeho revíru. Do Černovického potoka nad a pod vakový jez putovalo 300 štiček a 300 candátků. Do revíru Lužnice 6 u Paluby bylo vysazeno 200 ks štičky a v oblasti Švadlaček 700 ks candátka. I přes složitou situaci v letošním roce patří všem a především hospodáři organizace poděkování za odvedenou práci na zarybnění našeho revíru.

Vysazení ryb z dodávky JÚS

Dne 10. 11. bylo z dodávky JÚS ze střediska Hluboká nad Vltavou za přítomnosti hospodáře vysazeno do našeho revíru 21 q kapra. Do řeky Lužnice na soutoku s Černovickým potokem putovalo 8 q (600 ks), do pískovny Klenovice 8 q (600 ks) a do Černovického potoka v úseku Brousek 5 q kapra. Do revíru bylo dále vysazeno 500 ks štiček do Nadýmače a Lužnice.

Vysazení štiky

V minulém týdnu bylo do revíru Lužnice 6 (pískovna Klenovice, pískovna Roudná) vysazeno z dodávky Jihočeského územního svazu 200 kg štiky. Přibližně 30 kg bylo dále vysazeno do Černovického potoka. Velikost štik se pohybovala od 35 – 70 cm.