Author Archives: Petr Lintner

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti je v době od pátku 17. 5. 2024 od 8 hodin do soboty 25. 5. 2024 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku od jezu Brousek až pod les Libouš. Hájený úsek bude označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti na Černovickém potoce

V sobotu 25. května 2024 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je kolem 12 hod. Všem závodníkům, rodičům, babičkám a dědečkům přejeme příjemný zážitek na březích Černovického potoka.

10. 4. 2024 – Výroční členská schůze a její program

Ve středu 10. 4. 2024 se bude v Kulturním domě v Soběslavi od 18 hodin konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Na programu budou tyto body:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2023

3) Výsledek hospodaření za rok 2023

4) Rozpočet na rok 2024

5) Zpráva dozorčí komise

6) Vystoupení hostů, diskuze

7) Usnesení, závěr

Tradiční občerstvení bude zajištěno.

Zahájení jarního vysazování

V prvních dnech letošního jara bylo do revíru vysazeno:

lín – 240 kg (60 kg Černovický potok, 180 kg Lužnice pod Palubou)

cejn – 500 kg (Lužnice nad jezem Roudná)

bolen – 1 000 ks (Lužnice)

štika – 175 kg (cca 30 cm) – 150 ks Černovický potok, 550 ks Lužnice

štika – 110 kg (50 – 60 cm) – pískovna Roudná a pískovna Klenovice

 

Sobotní provoz výdejny povolenek

Vážení rybáři, z důvodů velkého zájmu o vypořádání členských povinností bude výdejna pro členy naší MO v provozu i v sobotu 6. 1. 2024 od 8 do 11 hodin. V pracovních dnech je klíčové centrum a současně výdejna povolenek otevřena v čase 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30. Prosíme rybáře i další zákazníky o trpělivost při případném dočasném přetížení výdejny a klíčového centra. V novém systému RIS je nutné doplnit dosud neevidované nebo neúplné údaje u více jak 720 členů a to je velmi náročné. Poděkování patří panu Jindřichu Zárubovi, který byl ochoten výdejnu v centru Soběslavi umístit a provozovat.

Pozor – nová výdejna povolenek

Pozor – Nová výdejna povolenek

Vážení členové,

vzhledem k tomu, že byl bez upozornění a nečekaně ukončen provoz prodejny rybářských potřeb p. Trešla v Komenského ulici 52/2, byla na stejné adrese zrušena také dosavadní výdejna povolenek. Nová výdejna bude od 3. ledna zprovozněna v klíčovém centru p. Záruby na náměstí Republiky č.p. 147/6 u sochy Jana Husa. Zároveň dochází k celostátní změně evidence členů ČRS v novém systému RIS a všechny organizace musí na tento elektronický systém povinně najet od 1. 1. 2024. Současný systém LIPAN zaniká. V novém systému nelze vydat povolenku bez doplnění údajů, které doposud nebyly evidovány. Jedná se především o číslo platného rybářského lístku. Prosíme tedy, aby každý člen při návštěvě výdejny měl u sebe kromě platné legitimace též platný rybářský lístek. Povolenku nelze vydat také v případě, že nejsou splněny všechny členské povinnosti (vrácený úlovkový lístek, zaplacený členský příspěvek, zaplacený nebo odpracovaný brigádnický příspěvek za rok 2023). Vyplněné úlovkové lístky za rok 2023 bude samozřejmě možné odevzdávat v nové výdejně. Evidenční systém RIS má v současnosti ještě řadu nedostatků a bohužel není dostatečně otestován a odladěn.  Žádáme naše členy o maximální trpělivost a tolerantnost při první návštěvě nové výdejny. Případné problémy a nedostatky při výdeji a při zavádění dat do nového informačního sytému budou průběžně řešeny.

Aktuální ceny členských povinností pro dospělé jsou:

členství na rok 2024                                                                   700 Kč

brigádnická povinnost na rok 2024                                        1 000 Kč

krajská povolenka na rok 2024                                               2 200 Kč

případný doplatek za brigádnickou povinnost 2023             800 Kč

Poslední letošní vysazení

Dne 28. 11. 2023 bylo do revíru vysazeno celkem 290 kg štiky (500 ks bylo vysazeno na řece pod Dráchovem, 800 ks na řece nad Roudenským jezem). Pravděpodobně se jedná o poslední letošní vysazení ryb. Všem našim členům přejeme příjemný zbytek letošního rybářského roku. Petrův zdar!

Poslední výlov a vysazení

Z výlovu rybníka Švadlačky, který byl posledním letošním výlovem, bylo do našeho revíru na závěr podzimní sezony vysazeno 500 kg kapra – řeka Lužnice, 250 kg kapra – Černovický potok nad vakovým jezem, 260 ks candátka –  řeka Lužnice, 10 kg okouna – řeka Lužnice. Průměrná hmotnost kaprů byla 1,6 kg.