Author Archives: Petr Lintner

Nová omezení – vyjádření Ministerstva zemědělství

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:

Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

Provoz výdejny po Novém roce

Od 4. 1. 2021 bude pro členy v provozu výdejna povolenek. Prodejna rybářských potřeb však bude dle vládních nařízení uzavřena. Členské záležitosti bude možné vyřídit v době od 8.30 do 16.00 hodin. Upozorňujeme členy na včasné odevzdání úlovkových lístků nejpozději do 15. ledna 2021. Všem členům přejeme pevné zdraví a hodně sportovních rybářských úspěchů v roce 2021.

Výdejna v provozu

Výdej povolenek pro rok 2021 byl v prodejně rybářských potřeb p. Milana Trešla zahájen. Prosíme všechny členy, aby pečlivě vyplnili a včas odevzdali úlovkové lístky za rok 2020.  Zároveň žádáme všechny členy, aby si v současné organizačně obtížné době pohlídali řádné a včasné splnění všech členských povinností. Děkujeme.

Vysazení dravce

Koncem minulého a začátkem tohoto týdne došlo pravděpodobně k poslednímu letošnímu vysazení ryb do našeho revíru. Do Černovického potoka nad a pod vakový jez putovalo 300 štiček a 300 candátků. Do revíru Lužnice 6 u Paluby bylo vysazeno 200 ks štičky a v oblasti Švadlaček 700 ks candátka. I přes složitou situaci v letošním roce patří všem a především hospodáři organizace poděkování za odvedenou práci na zarybnění našeho revíru.

Vysazení ryb z dodávky JÚS

Dne 10. 11. bylo z dodávky JÚS ze střediska Hluboká nad Vltavou za přítomnosti hospodáře vysazeno do našeho revíru 21 q kapra. Do řeky Lužnice na soutoku s Černovickým potokem putovalo 8 q (600 ks), do pískovny Klenovice 8 q (600 ks) a do Černovického potoka v úseku Brousek 5 q kapra. Do revíru bylo dále vysazeno 500 ks štiček do Nadýmače a Lužnice.

Vysazení štiky

V minulém týdnu bylo do revíru Lužnice 6 (pískovna Klenovice, pískovna Roudná) vysazeno z dodávky Jihočeského územního svazu 200 kg štiky. Přibližně 30 kg bylo dále vysazeno do Černovického potoka. Velikost štik se pohybovala od 35 – 70 cm.

Vysazení z podzimních výlovů

V posledních dnech bylo z výlovů chovných rybníků za přítomnosti zarybňovací komise vysazeno:

Lužnice 6 (u Paluby) – 500 kg kapra, 50 kg okouna, 740 ks candáta (cca 20 cm)

Lužnice 6 (pod Hvížďalkou) – 500 ks candáta (cca 20 cm)

Lužnice 6 (úsek Roudná) – 75 kg okouna, 75 kg bílé ryby, 1 000 ks candáta (cca 15 cm), 370 kg kapra

pískovna Roudná – 700 kg kapra (průměr cca 2 kg), 150 ks candáta (cca 20 cm),

pískovna Klenovice – 150 ks candáta (cca 20 cm)

Nadýmač – 520 kg kapra (průměr cca 1,80 kg), 200 ks candáta (cca 18 cm), 30 kg candáta (cca 1 kg)

Černovický potok 1 – ryba netříděná 100 kg

Podzimní vysazování zahájeno

I přes složitou situaci začaly za mimořádných podmínek výlovy chovných rybníků a podzimní vysazování. V minulých dnech bylo do revíru vysazeno rovnoměrně 500 ks sumečka, 2 000 ks podoustve, dále 50 kg kapra (Černovický potok 1 – Jez Brousek), 900 ks candátka (Černovický potok 1 – 200 ks, Lužnice 6 – 700 ks), 350 kg kapra (Nadýmač), 500 kg kapra (Lužnice 6 – nad jezem Čejnov), 370 kg kapra (Lužnice 6 – pod Hvížďalkou). Další vysazování bude následovat.