Author Archives: Petr Lintner

Publicita projektů z OP Rybářství

logo

 

 

 

 

Publicita projektů z OP Rybářství

 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Soběslav požádala v roce 2020 o finanční podporu projektu s názvem „Modernizace – ČRS MO Soběslav „ z Operačního programu Rybářství Evropského námořního a rybářského fondu. Předmětem dotace byl nákup malotraktoru s mulčovačem, 2 ks lodí, čerpadla a dalšího drobného vybavení potřebného pro údržbu rybníků a revírů.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001201

Cílem celého projektu je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.

V březnu 2021 obdržela naše organizace rozhodnutí ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace.

Výsledek projektu v podobě nákupu zmíněného vybavení do rybářství byl realizován v roce 2021 a 2022.  Celková cena zakoupeného vybavení dosáhla hodnoty 609.237 Kč. Uznatelné náklady činí 572.489 Kč, nákup bude podpořen částkou 214.683 Kč z evropských fondů a částkou 71.561 Kč z národních zdrojů. Celkový podíl naší organizace činí 322.993 Kč.

 

 

Výsledky rybářských závodů pro děti

Počet účastníků: 58

Rybu ulovilo: 26 účastníků

Celkem uloveno: 2 587 cm (1 677 cm v prvním kole, 910 cm ve druhém kole)

Ulovené druhy: cejn, kapr, ouklej, perlín, plotice, ježdík

Pořadí na 1. – 10. místě

  1. Karpíšek Václav      631 cm
  2. Vondra Martin        204 cm
  3. Bodlák Jaroslav      180 cm
  4. Krátoška Jáchym    167 cm
  5. Hanzalová Tereza   121 cm
  6. Šmídmajer Filip      112 cm
  7. Hess Tomáš              112 cm
  8. Vavřík Gabriel         103 cm
  9. Vilímková Kateřina 92 cm
  10. Weber Vojtěch          92 cm

Nejdelší ryba:         kapr 62 cm         Hervíř Damián

Rozhodčí: Růžička Adam, Žid Jaroslav, Podráský Karel, Mikšovský David, Doležal Pavel, Svoboda Josef, Brychta Roman, Jonáš Tomáš, Masář Radek.

Vysazení pstruha duhového

Dne 5. 6. 2023 bylo do Černovického potoka Na Brousku vysazeno 100 kg pstruha duhového. Upozorňujeme rybáře na povinnost zapisování každého jednotlivého uloveného a ponechaného kusu ihned po ulovení. Rybář si smí ponechat během denního lovu maximálně tři kusy pstruha duhového.

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti a vysazení 300 kg kapra je v době pondělí 22. 5. 2023 od 8 hodin – 27. 5. 2023 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku jez Brousek až pod les Libouš. Úsek je označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. května 2023 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je kolem 12 hod. Všem závodníkům a jejich doprovodu přejeme příjemný zážitek v přírodě na březích Černovického potoka.

Usnesení výroční členské schůze

Výroční členská schůze MO ČRS Soběslav přijala dne 12. 4. 2023 toto usnesení:

Členská schůze:

1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk a Vlastimil Slabý

2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022

4) Schvaluje rozpočet na rok 2023 v předneseném znění

5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

6) Schvaluje finanční náhradu za brigádnickou povinnost ve výši 1 000 Kč

7) Doporučuje výboru JÚS zrušit maximální míru kapra 70 cm a zvážit snížení minimální míru štiky.

 

Rybářské závody pro děti

Rybářské závody pro děti se budou letos konat tradičně v areálu Na Brousku na Černovickém potoce v sobotu dne 27. 5. 2023. Podrobnosti budou upřesněny před závody.

První letošní vysazení ryb

V prvních jarních dnech jsme do našeho revíru z dodávky JÚS a vlastní produkce vysadili 280 kg štiky (cca 1 100 ks) do pískovny Roudná a Klenovice.  Dále bylo vysazeno celkem 500 ks candátků o délce cca 11 cm, 170 kg bílé ryby a 50 kg okouna do Černovického potoka.

Výroční členská schůze

Ve středu 12. 4. 2023 v 18 hodin se bude v Kulturním domě v Soběslavi konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Program výroční členské schůze bude obsahovat zprávu o činnost organizace za rok 2022, výsledek hospodaření, rozpočet na následující období a další body. Všichni členové MO jsou srdečně zváni. Tradiční občerstvení bude zajištěno.

Poslední letošní vysazení ryb

Z výlovu rybníka Švadlačky a z mimořádné dodávky Jihočeského územního svazu bylo v minulém týdnu do rybníka Nadýmač vysazeno 450 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, 820 kg kapra o hmotnostech 3 – 5 kg, 120 kg bílé ryby, 85 kg štiky o průměrné hmotnosti 1,7 kg a 155 ks candátka o délce 18 – 20 cm. Vysazování ryb bylo v tomto hospodářském roce tímto ukončeno. Hospodáři a všem členům, kteří se podíleli na chovu ryb, výlovech a vysazování patří poděkování.