Výsledek hospodaření za rok 2019

By | 1.4.2020

Vzhledem ke skutečnosti, že tradiční jarní výroční členská schůze byla kvůli šíření koronaviru a následným vládním opatřením zrušena, zveřejňujeme na stránkách organizace výsledek hospodaření za rok 2019. Hospodaření organizace skončilo v roce 2019 především díky mimořádně dobrému výsledku na úseku chovu ryb kladným hospodářským výsledkem ve výši 251 909 Kč. Rozpočet na rok 2020 je jak v oblasti příjmů tak výdajů stanoven v podobném objemu jako v letech minulých.

Napsat komentář