Vysazení dravce

By | 18.11.2020

Koncem minulého a začátkem tohoto týdne došlo pravděpodobně k poslednímu letošnímu vysazení ryb do našeho revíru. Do Černovického potoka nad a pod vakový jez putovalo 300 štiček a 300 candátků. Do revíru Lužnice 6 u Paluby bylo vysazeno 200 ks štičky a v oblasti Švadlaček 700 ks candátka. I přes složitou situaci v letošním roce patří všem a především hospodáři organizace poděkování za odvedenou práci na zarybnění našeho revíru.

Napsat komentář