Program výroční členské schůze dne 27. 4. 2022

By | 19.4.2022

Výroční členská schůze, která se koná ve středu 27. 4. 2022 od 18 hodin v Kulturním domě v Soběslavi, se bude řídit tímto programem:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva předsedy o činnosti za roky 2020 a 2021

3) Výsledek hospodaření za rok 2020 a 2021

4) Rozpočet na rok 2022

5) Zpráva dozorčí komise

6) Volby do výboru a dozorčí komise

7) Projednání změn bližších podmínek

8) Vystoupení hostů, diskuze

9) Usnesení, závěr

Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno.

Napsat komentář