Usnesení výroční členské schůze

By | 2.5.2022

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 27. 4. 2022

Členská schůze:

  • Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk, Vlastimil Slabý
  • Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera
  • Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021
  • Schvaluje rozpočet na rok 2022 v předneseném znění
  • Bere na vědomí zprávu dozorčí komise
  • Schvaluje výsledek voleb do výboru a dozorčí komise pro období 2022 – 2025
  • Schvaluje návrhy č. 1 – 6 změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JÚS pro rok 2023
  • Pověřuje výbor prověřením možnosti zřízení podrevírů v rámci současného revíru Lužnice 6

 

Napsat komentář