Usnesení výroční členské schůze

By | 24.4.2023

Výroční členská schůze MO ČRS Soběslav přijala dne 12. 4. 2023 toto usnesení:

Členská schůze:

1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk a Vlastimil Slabý

2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera

3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022

4) Schvaluje rozpočet na rok 2023 v předneseném znění

5) Bere na vědomí zprávu dozorčí komise

6) Schvaluje finanční náhradu za brigádnickou povinnost ve výši 1 000 Kč

7) Doporučuje výboru JÚS zrušit maximální míru kapra 70 cm a zvážit snížení minimální míru štiky.

 

Napsat komentář