Vysazení rychlené štičky

Ve dnech 13. – 16. 5. 2022 bylo z vlastního odchovu do našeho revíru vysazeno několik tisíc kusů rychlené štičky o průměrné délce 6 cm. Štičky byly vysazovány po jednotlivých kusech z lodí podél břehů. Do Lužnice v úseku pod jezem Dráchov putovalo 1 500 ks, pod jezem Čejnov  1 500 ks, pod jezem Hvížďalka… Read More »

Rybářské závody pro děti

V sobotu 28. května 2022 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků bude probíhat od 6 hodin v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je… Read More »

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 27. 4. 2022 Členská schůze: Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk, Vlastimil Slabý Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 Schvaluje rozpočet na rok 2022 v předneseném znění Bere na vědomí… Read More »

Vysazení cejna

V úterý 26. dubna 2022 bylo do revíru Lužnice 6 vysazeno 300 kg cejna velkého. Průměrná hmotnost se pohybovala kolem 0,5 kg a ryba byla vysazena do Lužnice v úseku nad jezem Roudná.

Program výroční členské schůze dne 27. 4. 2022

Výroční členská schůze, která se koná ve středu 27. 4. 2022 od 18 hodin v Kulturním domě v Soběslavi, se bude řídit tímto programem: 1) Zahájení, volba komisí 2) Zpráva předsedy o činnosti za roky 2020 a 2021 3) Výsledek hospodaření za rok 2020 a 2021 4) Rozpočet na rok 2022 5) Zpráva dozorčí komise… Read More »

Vysazení štičky

V tomto týdnu bylo z dodávky Jihočeského územního svazu do našich revírů vysazeno 135 kg štičky. Délka štiček se pohybovala od 20 – 50 cm. Polovina byla vysazena do Nadýmače, druhá polovina do spodní části revíru Lužnice 6.

Vysazení cejna

V tomto týdnu jsme do našeho revíru vysadili celkem 700 kg cejna. Zhruba 300 kg putovalo do Černovického potoka a 400 kg do řeky Lužnice. Cejny jsme dovezli ze Studené a jejich délka se pohybovala mezi 15 – 40 cm.

Vysazení kapra

V sobotu 26. 3. 2022 bylo z vlastní produkce do revíru Černovický potok 1 v úseku nad jez Brousek a nad vakový jez vysazeno celkem 730 kg kapra. Průměrná hmotnost jednoho kusu byla cca 2,1 kg.

Výroční členská schůze

Ve středu 27. 4. 2022 v 18 hodin se bude v Kulturním domě Soběslav konat výroční členská schůze MO ČRS Soběslav. Podmínky pro konání schůze budou upřesněny po rozvolnění proticovidových opatření. Program výroční členské schůze, která bude současně schůzí volební, bude obsahovat zprávu o činnost za poslední dva roky, výsledek hospodaření, rozpočet na další období… Read More »

Mnoho zdraví do roku 2022!

Přejeme všem členům hodně štěstí, zdraví, rybářských úspěchů a pěkných zážitků u vody v roce 2022. Zároveň připomínáme termín 15. leden jako poslední den pro odevzdání úlovkového lístku za rybářský rok 2021.