Vysazování z výlovů

Po výlovech rybníků Záchytný a Zuzana v Mokerských strouhách, rybníku Novákovský a rybníků Vápenka a Brousek v areálu Na Brousku putovalo do revíru ihned po výlovu za účasti zarybňovací a dozorčí komise následující množství ryb: Lužnice nad jezem Roudná – 500 kg kapra (cca 1.60 kg), 150 ks štiky (35 cm) Lužnice nad jezem Špaček – 660… Read More »

První podzimní vysazování

Ještě před výlovy vlastních rybníků bylo zahájeno podzimní vysazování ryb. V těchto dnech putovalo z dodávek JÚS a okolních organizací do revíru Lužnice 6 okolo 1 000 ks ročka sumce, 3 000 ks ročka podoustve, 11 000 ks ročka candátka a 1 200 ks štiky o průměrné délce 35 cm (100 ks pískovna Roudná, 100 ks… Read More »

Hájení Černovického potoka

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2019 bude z důvodů zarybnění a konání rybářských závodů pro děti hájen Černovický potok 1 v úseku nad jezem Brousek až pod les Libouš.

Vysazení pstruha duhového

Dne 16. 5. 2019 bylo do revíru Černovický potok 1 nad jezem Brousek vysazeno 100 kg pstruha duhového. Upozorňujeme rybáře na řádné zapisování úlovků do úlovkových lístků.

Den dětí

V sobotu 1. června 2019 proběhnou tradiční rybářské závody pro děti do 15 let. Prezence závodníků bude zahájena v 6 hodin v areálu sádek Brousek. Začátek prvního kola v 7 hodin, předpokládaný konec do 12 hodin.  Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Všem závodníkům a rodičům přejeme příjemný zážitek v přírodě na… Read More »

Vysazování ryb

V minulých týdnech bylo de revíru Lužnice 6 (lokalita Roudná) vysazeno 500 ks parem o délce cca 15 cm, do revíru Černovický potok 500 ks lipana o délce cca 12 cm a do všech částí revíru 6 000 ks rychlené štičky z vlastního odchovu. Průměrná délka štiček byla 5 cm.

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 13. 4. 2019 Členská schůze: Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Ing. Luděk Smetana, Stanislav Pícha, Martin Vlk a Pavel Dřevo Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 Schvaluje rozpočet na rok 2019 v předneseném znění Bere… Read More »

Výroční členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu místní organizace Soběslav zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 13. dubna 2019 od 9 hodin v Kulturním domě v Soběslavi s tímto programem. 1) Zahájení, volba komisí 2) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2018 3) Výsledek hospodaření za rok 2018 4) Rozpočet na rok 2019 5) Zpráva… Read More »

První jarní vysazování

V minulém týdnu byli z vlastní produkce a z dodávky JÚS do revíru vysazeni první letošní kapři. Do Černovického potoka 1 bylo u jezu Brousek vysazeno 550 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,5 kg. Do revíru Lužnice 6 bylo do pískovny Roudná vysazeno 1 000 kg o měrečné velikosti, do pískovny Klenovice po roční přestávce 500… Read More »