Vedoucí rybářské stráže

Do funkce vedoucího rybářské stráže naší místní organizace byl nově ustanoven pan Josef Svoboda. V současné době má rybářská stráž 5 registrovaných členů.

Vysazení z výlovu rybníka Záchytného

V neděli 9. 10. 2022 bylo z výlovu rybníka Záchytného vysazeno do Černovického potoka u vakového jezu 480 kg kapra, 110 ks štiček a cca 50 kg bílé ryby. Průměrná hmotnost kaprů byla 2,1 kg.

Podzimní vysazování zahájeno

V sobotu 1. 10. a 8. 10. 2022 bylo z vlastních výlovů do revíru vysazeno: 550 ks candátka – Lužnice u Hvížďalky 600 kg kapra – Lužnice u Paluby 300 kg kapra – Lužnice na Švadlačkách 150 ks štičky – pískovna Klenovice 100 ks štičky – pískovna Roudná 100 kg pstruha duhového – Nadýmač (dodávka… Read More »

Výsledky rybářských závodů pro děti

Po dvou letech nucené přestávky způsobené kovidovými opatřeními uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu v krásném prostředí Černovického potoka Na Brousku tradiční rybářské závody pro děti. K závodům se v doprovodu rodičů, dědečků a babiček prezentovalo celkem 41 závodníků ve věku 6 – 15 let. Dvoukolové závody byly zahájeny v 7 hodin. Soutěžilo se podle pravidel rybářského řádu, nad… Read More »

Hájení Černovického potoka

Z důvodů vysazení ryb (200 kg kapra) a rybářských závodů pro děti je úsek Černovického potoka v nadjezí Brousek až k Libouši  hájen v době 25. 5. 2022 od 8.00 hod – 28. 5. 2022 do 14 hod. Děkujeme za respektování.

Vysazení rychlené štičky

Ve dnech 13. – 16. 5. 2022 bylo z vlastního odchovu do našeho revíru vysazeno několik tisíc kusů rychlené štičky o průměrné délce 6 cm. Štičky byly vysazovány po jednotlivých kusech z lodí podél břehů. Do Lužnice v úseku pod jezem Dráchov putovalo 1 500 ks, pod jezem Čejnov  1 500 ks, pod jezem Hvížďalka… Read More »

Rybářské závody pro děti

V sobotu 28. května 2022 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků bude probíhat od 6 hodin v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem nápojů.  Předpokládaný konec závodů je… Read More »

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Soběslav ze dne 27. 4. 2022 Členská schůze: Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Bohuslav Chyna, Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk, Vlastimil Slabý Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 Schvaluje rozpočet na rok 2022 v předneseném znění Bere na vědomí… Read More »

Vysazení cejna

V úterý 26. dubna 2022 bylo do revíru Lužnice 6 vysazeno 300 kg cejna velkého. Průměrná hmotnost se pohybovala kolem 0,5 kg a ryba byla vysazena do Lužnice v úseku nad jezem Roudná.