Vysazování pokračuje

V minulém týdnu bylo do revíru vysazeno: 460 ks candáta        pískovna Roudná (cca 18 cm) 450 kg bílé ryby      Lužnice 6 300 kg bílé ryby      Černovický potok 100 kg lína                Černovický potok 180 kg lína             … Read More »

Další vysazování z výlovů

Z probíhajících podzimních výlovů rybníků Petr, Zuzana, Zádržný, Novákovský a z dodávky JÚS bylo do našeho revíru v posledních dnech vysazeno: 485 kg kapra – Lužnice 6 u Hvížďalky 240 kg kapra – Lužnice 6 u Paluby 400 kg kapra – Lužnice 6 Roudná 425 kg kapra -Lužnice 6 Nadýmač 300 kg kapra – Lužnice… Read More »

Podzimní výlovy a vysazování do revíru začalo

O tomto víkendu byly zahájeny tradiční podzimní výlovy. Z výlovů rybníků Dolejší a Záchytný bylo do revíru vysazeno: 1 000 kg kapra – Nadýmač 650 kg kapra – Černovický potok 1 580 kg kapra – Lužnice 6 (úsek u Paluby) 300 ks štika – Lužnice 6, Černovický potok 1 230 ks candát – Lužnice 6… Read More »

Publicita projektů z OP Rybářství

        Publicita projektů z OP Rybářství   Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Soběslav požádala v roce 2020 o finanční podporu projektu s názvem „Modernizace – ČRS MO Soběslav „ z Operačního programu Rybářství Evropského námořního a rybářského fondu. Předmětem dotace byl nákup malotraktoru s mulčovačem, 2 ks lodí, čerpadla a dalšího drobného vybavení potřebného pro… Read More »

Výsledky rybářských závodů pro děti

Počet účastníků: 58 Rybu ulovilo: 26 účastníků Celkem uloveno: 2 587 cm (1 677 cm v prvním kole, 910 cm ve druhém kole) Ulovené druhy: cejn, kapr, ouklej, perlín, plotice, ježdík Pořadí na 1. – 10. místě Karpíšek Václav      631 cm Vondra Martin        204 cm Bodlák Jaroslav      180 cm… Read More »

Vysazení pstruha duhového

Dne 5. 6. 2023 bylo do Černovického potoka Na Brousku vysazeno 100 kg pstruha duhového. Upozorňujeme rybáře na povinnost zapisování každého jednotlivého uloveného a ponechaného kusu ihned po ulovení. Rybář si smí ponechat během denního lovu maximálně tři kusy pstruha duhového.

Hájení části Černovického potoka

Z důvodů konání rybářských závodů pro děti a vysazení 300 kg kapra je v době pondělí 22. 5. 2023 od 8 hodin – 27. 5. 2023 do 12 hodin zákaz rybolovu na Černovickém potoce v úseku jez Brousek až pod les Libouš. Úsek je označen cedulemi. Ostatních úseků Černovického potoka se hájení netýká.

Rybářské závody pro děti

V sobotu 27. května 2023 se budou konat tradiční rybářské závody pro děti a předávání rybářských dokladů absolventům rybářského kroužku. Prezence závodníků do 15 let bude probíhat od 6.15 hod. v areálu sádek Brousek. První kolo bude zahájeno v cca 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude i stánek s prodejem… Read More »

Usnesení výroční členské schůze

Výroční členská schůze MO ČRS Soběslav přijala dne 12. 4. 2023 toto usnesení: Členská schůze: 1) Schvaluje zarybňovací komisi ve složení: Pavel Dřevo, Roman Brychta, Martin Vlk a Vlastimil Slabý 2) Schvaluje zprávu předsedy MO ČRS Mgr. Petra Lintnera 3) Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 4) Schvaluje rozpočet na rok 2023 v předneseném znění 5)… Read More »